FÅR KJØPE: Konkurransetilsynet har godkjent Havilafjord sitt oppgjøp av eigardelar i Fjord1. Foto: Truls Grane Sylvarnes.
FÅR KJØPE: Konkurransetilsynet har godkjent Havilafjord sitt oppgjøp av eigardelar i Fjord1. Foto: Truls Grane Sylvarnes. (Foto: Truls Grane Sylvarnes)

Havilafjord får kjøpe Fjord1

Konkurransetilsynet tillet Havilafjord sitt oppkjøp frå 41 til 67 prosent av aksjane i Fjord1.

Sogn og Fjordane: Konkurransetilsynet skal vurdere konkurranseavgrensande verknader av fusjonar og oppkjøp. 

– Havilafjord sitt kjøp av eigardelar i Fjord1 vil ikkje i vesentleg grad hindre effektiv konkurranse, og dermed kan Havilafjord sitt oppkjøp av eigardelar i Fjord1 tillatast, seier avdelingsdirektør Gjermund Nese.

Les også: Til no hemmelege Fjord1-dokument offentleggjort

Oppkjøpet vart meldt til Konkurransetilsynet  8. september 2016.

Til toppen