Havyard nedbemannar – seier opp 100 tilsette i løpet av neste år - Porten.no
:
ENDRING: Skipsverftet i Leirvik gjer endringar i verksemda si.
ENDRING: Skipsverftet i Leirvik gjer endringar i verksemda si. (Foto: Arkiv)

Havyard nedbemannar – seier opp 100 tilsette i løpet av neste år

Dei tilsette vart informerte om endringane på verftet i dag.

Hyllestad: Skipsverftet i Leirvik vil redusere verftet til eit reint reperasjonsverft i løpet av 2021, melder New Havyard Ship Technology i ei pressemelding. 

Nedbemanninga skal gå føre seg i løpet av 2021 og vil gjere at 100 tilsette må gå. 

Verftet er ei hjørnesteinsbedrift i Hyllestad kommune og har til saman kring 400 tilsette. 

Verftet har slite økonomisk tidlegare og vart hardt råka av koronaviruset då 101 utanlandske arbeidarar testa positivt i september. 

Konsernsjef Gunnar Larsen seier at det har vore ei vanskeleg avgjerd fordi dei veit kor viktig verftet er for både dei tilsette og regionen. 

– Men det er naudsynt å bli eit reperasjonsverft for å behalde så mange jobbar som mogleg, seier Larsen i pressemeldinga. 

Ifølgje Larsen vil marknaden for nybygging vere utfordrande i framtida og samstundes er servicedelen lønsam. Dette er bakgrunnen for den strukturelle endringa ved verftet. 

Verftet har seks nybygde båtar som skal fullførast i 2020 og 2021. Nedskaleringa av verksemda vil gå føre seg i samband med at prosjekta vert fullførte. 

Til toppen