STÅR KLARE: Heimevernet er klare til å bli mobiliserte under koronakrisa. Biletet er frå ei øving for lagførarar på Åndalsnes i 2018.
STÅR KLARE: Heimevernet er klare til å bli mobiliserte under koronakrisa. Biletet er frå ei øving for lagførarar på Åndalsnes i 2018. (Foto: Julie Hjermstad/Forsvaret)

Heimevernet i Sogn er budde på korona-mobilisering

– Me står til disposisjon, så blir det opp til sivilsamfunnet om dei vil be om bistand, seier områdesjefen.

Indre Sogn: Heimevernssoldatar over heile landet har fått melding om at dei kan bli kalla inn til oppdrag under koronakrisa.

I Sogn seier områdesjef Bård Flattun Lilleeng at dei kan mobilisera på kort varsel om det blir naudsynt.

– Heimevernet er klare når det trengst, seier han.

Ingen har bedt om bistand enno

Allereie har me sett døme på at soldatar frå heimevernet har blitt brukt til å kontrollera tilreisande på Oslo lufthamn. Lilleeng vil ikkje synsa om kor sannsynleg det er at styrkar i Sogn vil bli kalla inn, eller kva oppgåver dei kan bli sette til å løysa.

– Det veit me ikkje. Me står til disposisjon, så blir opp til sivilsamfunnet om dei vil be om bistand. Så langt er det ingen, seier Lilleeng. 

Områdesjefen seier dei uansett vil unngå å kalla ut dei som er opptekne i samfunnskritiske posisjonar, i tillegg prøver dei å skaffa seg oversikt over kven som eventuelt er i heimekarantene eller sjuke.

Til toppen