STOR DAG: Inge Pedersen, Bjørg Pedersen og Ingar Hagen er glade for at dei slepp å gå langs den smale riksvegen mellom Fardal og Ylvisåker. (Foto: Halvor Farsund Storvik)
BRA OPPMØTE: Mange hadde funne vegen til Fardal for å feira opninga av gang- og sykkelvegen. (Foto: Halvor Farsund Storvik)
KULTURELT INNSLAG: Ungane ved Norane oppvekstsenter framførte to sangar til ære for vegopninga. (Foto: Halvor Farsund Storvik)
RETT FØR: Publikum ventar spent på snorklyppinga under opningsseremonien. (Foto: Halvor Farsund Storvik)
HISTORISK: Her klypper regionvegsjef Magne Eidsnes snora, med hjelp frå ordførar Jarle Aarvoll i Sogndal. (Foto: Halvor Farsund Storvik)
VIL HA MEIR: Ordførar Jarle Aarvoll håper gangvegen bli utvida både mot Sogndal og Leikanger. (Foto: Halvor Farsund Storvik)

Heisa flagget for ny gangveg: – Har vore livsfarleg å gå langs vegen her

I dag kunne ungane i Fardal feira at dei har fått ein trygg skuleveg. For resten av bebuarane blir det godt å sleppa å gå langs riksvegen med hjartet i halsen.

Sogndal: I dag var den nye gang- og sykkelvegen mellom Fardal og Ylvisåker i Sogndal kommune opna.

– Eg tykkjer det er heilt supert. Eg kjem til å benytta meg av vegen, i allefall så lenge eg har denne rullatoren å gå med, seier Inge Pedersen, ein av mange som hadde funne vegen til opningsseremonien.

Kan ikkje lova pengar til forlenging med det første

VIKTIG SKULEVEG: Regionvegssjef Helge Eidsnes er glad for at ungane i Fardal har fått ein trygg veg til skulen.

Ordførar Jarle Aarvoll og regionvegssjef Helge Eidsnes var blant dei som heldt tale til dei frammøtte. Ungane frå Norane oppvekstsenter framførte to sangar, før snora vart klypt.

I talen sa ordføraren at han håpar gang- og sykkelvegen blir utvida i begge endar, både ut mot Sogndal og Leikanger. 

Regionvegsjefen seier tryggleiken til mjuke trafikkantar er noko dei prioriterer, men kan ikkje seia når ordførar Aarvoll får ønskjet sitt oppfylt.

– Det er behov for det, men akkurat no ligg det ikkje inne meir midlar. Det er noko som må jobbast inn over tid, seier han.

– Har vore livsfarleg

Den nye gang- og sykkelvegen er èin kilometer lang, og har kosta 68 millionar kroner. Nærleiken til husa langs riksvegen har vore med å gjera prosjektet både kostbart og krevnade.

– Men for den oppvoksande generasjonen her i Fardal har dette vore viktig, seier Eidsnes.

Det er ingen tvil om at dette var ein stor dag for dei som bur her. Ingar Hagen var blant dei som hadde heist flagget til topps for å feira hendinga.

– Det har vore livsfarleg å gå langs vegen her, ikkje minst med barnevogn. Det er ikkje noko me har risikert. At me har fått ein slik ny veg trur eg alle set stor pris på, og eg er heilt sikker på at han blir mykje brukt, seier han.

Til toppen