STØTTE: «Helge Hopen har 13 bedrifter i ryggen. Det står i sterkt kontrast til de 5000 bedriftene, med 30.000 ansatte og en samlet omsetning på 300 milliarder kroner, som krever «Fergefri arm» til Bergen». Foto: Statens vegvesen/Hordalandsdiagonalen. 
STØTTE: «Helge Hopen har 13 bedrifter i ryggen. Det står i sterkt kontrast til de 5000 bedriftene, med 30.000 ansatte og en samlet omsetning på 300 milliarder kroner, som krever «Fergefri arm» til Bergen». Foto: Statens vegvesen/Hordalandsdiagonalen. 

MEININGAR

Helge Hopens glitrende argumenter for «Fergefri arm» til Bergen

Det ironiske er at han faktisk legger for dagen noen av de beste argumentene for at den «fergefrie armen» bør bygges – og jo før jo heller!

KOMMENTAR: På oppdrag av 13 bedrifter har sivilingeniør Helge Hopen skrevet en rapport til forsvar for Rv7 over Hardangervidda. Hans trafikkanalyser tegner et bilde der en fullverdig E134 (med «fergefri arm» til Bergen) utgjør en alvorlig trussel mot så vel Rv52 over Hemsedal som Rv7. Det ironiske er at han faktisk legger for dagen noen av de beste argumentene for at den «fergefrie armen» bør bygges – og jo før jo heller!

Vi er derfor Helge Hopen takk skyldig. For Rv7-forkjemperne må det være et stort problem at Hopens konklusjoner ikke samsvarer med hans interessante fakta og glitrende argumenter. 

Kan hende det er urettferdig å laste ham for det. Hopens logiske akrobatikk er nok en konsekvens av premissene som han har fått servert av sine 13 oppdragsgivere.

Hope hevder bla.: «Premisset er blant annet at det er den andre hovedveien som skal betjene transporten mellom Bergensområdet og øst.»

Dette stemmer overhodet ikke! Kan hende det er premisset til Helge Hopen og hans oppdragsgivere. Men hensikten med Øst–Vest-utredningen, og de KVU-utredningene som Statens vegvesen nå har gjennomført, er å sikre et godt beslutningsgrunnlag slik at Stortinget kan foreta et helhetlig veivalg for Norge.

Det skal velges to hovedveier mellom Vest og Øst. E134 er allerede valgt. De to hovedtraseen som velges bør utfylle hverandre og ha et størst mulig geografisk nedslagsfelt.

Kartet som sivilingeniør Hopen legger frem, og som er brukt til å illustrere artikkelen om hans rapport, er slående ved sine mangler. Kartet understreker nemlig at Vestlandet nord for Bergen ikke skal tilgodesees men noen som helst fremtidsrettet Øst–Vest-løsning.

Dette er en grov unnlatelse og bør være en politisk umulighet. En slik løsning er ren ønsketenkning fra Rv7-forkjemperne – det er iallfall ikke et eksempel på helhetstenkning.

Hopen viser til at E134 med «fergefri arm» til Bergen er 30 minutter kortere en Rv7, og Øst–Vest-utredningen dokumenterer at samfunnsnytten ved å bygge ut Rv7 er minus 12 milliarder, mens det er hele 14 milliarder i positiv nettonytte for armen. Likevel konkluderer han med at det er mer fornuftig å bygge ut Rv7 enn å koble Bergen til E134 med en «fergefri arm». Det er jo ganske utrolig!

Helge Hopen har 13 bedrifter i ryggen. Det står i sterkt kontrast til de 5000 bedriftene, med 30.000 ansatte og en samlet omsetning på 300 milliarder kroner, som krever «Fergefri arm» til Bergen.

Statens vegvesen har konkludert helt riktig: Den beste løsningen for AS Norge er Rv52 over Hemsedal kombinert med E134 og «fergefri arm» til Bergen. Da dekker man behovet til så godt som hele Vestlandet, og ifølge sivilingeniør Helge Hopen får næringslivet i Bergen en vei østover som er halvtimen kortere enn Rv7. Det er en fornuftig investering som vil gi enorme samfunnsbesparelser.

Av Arnfinn Førsund
Hordalandsdiagonalen AS

Til toppen