KORONA: Til saman 46 tilsette ved Helse Førde er no i karantene.
KORONA: Til saman 46 tilsette ved Helse Førde er no i karantene. (Foto: Arkiv / Halvor Farsund Storvik)

Helse Førde i gul beredskap: — To praksisstudentar har testa positivt

To sjukepleiestudentar som har praksis i Helse Førde testa tysdag positivt for koronaviruset.

— Smittevegen er kjend for begge, skriv helseføretaket i ei pressemelding.

Basert på aktiv smittesporing har er sju tilsette i karantene som følgje av mogleg nærkontakt med dei to studentane.

Helseføretaket er elles påverka av den generelle smitteauken i Sunnfjord kommune.

Mange i karantene

Til saman 46 tilsette er no i karantene.

— Utbrotet og karantenefølgjene rammar naturleg nok inn på fleire av våre avdelingar, men er innanfor det nivået som føretaket klarer å handtere, opplyser helseføretaket.

For å halde på kontroll på smitten vert alle praksisstudentar i Helse Førde friteke i ei veke framover.

Frå og med klokka 08:00 onsdag går Helse Førde over i gul beredskap, fram til dei ser at smittesituasjonen i område blir noko rolegare.

Til toppen