PÅ SKIHYTTA PÅ SEIMSÅSEN: Den ferske og verdfulle gåva frå helselaget har kome på plass i eit høveleg skåp på toalettet åt skihytta på Seimsåsen. Dimed har publikum tilgjenge til hjartestartaren når det måtte vere, for toalettet er ulåst. Skåpet ular voldsomt om ein opnar det. Frå venstre: Ingebjørg Vee og Anny Marit Vinda, medlemer i helselaget.
PÅ SKIHYTTA PÅ SEIMSÅSEN: Den ferske og verdfulle gåva frå helselaget har kome på plass i eit høveleg skåp på toalettet åt skihytta på Seimsåsen. Dimed har publikum tilgjenge til hjartestartaren når det måtte vere, for toalettet er ulåst. Skåpet ular voldsomt om ein opnar det. Frå venstre: Ingebjørg Vee og Anny Marit Vinda, medlemer i helselaget. (Bilde: Snorre Sandemose)

Helselaget med gåve som vil gagna tryggleiken til alle naturelskarar i Årdal 

Med raus hand har dei gjeve hjartestartarapparat, fyrst til Fardal skihytte og no òg til skihytta på Seimsåsen.

Årdal: Helselaget nøgde seg ikkje berre med å gjeva den kosbare hjartestartaren i gåve til skilaget. Dei hadde også gått for ei innkjøpsordning der grundig kursing i å bruka apparatet fylgde med. Åtte personar i skilaget fór dimed på kurs i samband med at skilaget fekk apparatet.

SYNLEG OGSÅ PÅ UTSIDA: På innsida av glaset er det skilt som fortel publikum at her inne er hjartestartaren. Kristin Jevnaker Seim, skientusiast og eldsjel i ÅTIL, syner stolt fram fasiliteten.
SYNLEG OGSÅ PÅ UTSIDA: På innsida av glaset er det skilt som fortel publikum at her inne er hjartestartaren. Kristin Jevnaker Seim, skientusiast og eldsjel i ÅTIL, syner stolt fram fasiliteten. Foto:  Snorre Sandemose

– Når det er forskjellige arrangement på aktivitetssenteret, so vil det mest alltid vere èin av oss som gjekk på kurset til stades, seier Even Gundersen Vee ifrå skilaget.

So seier lensmannen i Årdal og mangeårig ÅTIL-entusiast Magne Knudsen, som også er på plass i skihytta, at det er mogleg å nytta seg av hjartestartaren også utan å ha gått på kurs, om ein fyrst kjem ut for ein hjartestans.

– So snart du trykkjer på apparatet, fortel det deg kva du skal gjera, og det er berre å lytta til instruksen, fortel han. 

→ Les også: Ujamn tilgang på hjartestartar

Helselaget gjev viktige gåver med raus hand

Øvre Årdal Helselag gjev gåver med raus hand til gode føremål i heile kommunen. Aktørar i kommunen kan søkja helselaget om midlar.

– Men stundom er det ikkje alle som kjem på at dei kan søkja om midlar. No skreiv me til Årdalstangen Idrottslag og høyrde med dei om ikkje dei burde ha ein hjartestartar oppe på skihytta, fortel Anny Marit Vinda i helselaget. 

Ho fortel at Helselaget spanderte hjartestartar på Fardal skihytte, og no var det på tid at også hytta mellom Seimsdalen og Ofredalen fekk same utrustning. Men ho legg til: 

– Dette er ei spesiell gåve, for det er ei gåve me vonar at ikkje lyt verta nytta.

TO REPRESENTANTAR FRÅ KVART AV LAGA: Heilt til høgre: Even Gundersen Vee, skitrenar og ein kolossal ressurs i skigruppa til ÅTIL, fortel lensmann Magne Knudsen.
TO REPRESENTANTAR FRÅ KVART AV LAGA: Heilt til høgre: Even Gundersen Vee, skitrenar og ein kolossal ressurs i skigruppa til ÅTIL, fortel lensmann Magne Knudsen. Foto:  Snorre Sandemose

Men hjartestartaren kan kome vel med. Skihytta ligg like i nærleiken av Seimsåsen aktivitetssenter, og her er det mykje folk i skisesongen, og ustabil mobildekning. Og det er populært å gå turar her om sumaren òg. 

– Det er eit veldig viktig sponsorbidrag de har ytt til oss, seier skitrenar Gundersen Vee frå skilaget i ÅTIL til kvinnene frå helselaget. 

Det er ikkje berre skigruppene som har fått midlar frå Helsegruppa i det siste. Noko av det dei òg har bidrege med midlar til i år, er psykisk helsevern i kommunen, Kjedlaren Fritidsklubb, Norsk Folkehjelp Årdal, og sjukeheimen, som fekk eit nytt fjernsyn i gåve. 

Til toppen