DÅRLEG VÊR: Vêret er ikkje allverdas i fjellet for augneblinken. På Hemsedalsfjellet kan det bli innført kolonnekøyring på kort varsel. Foto: Webkamera/Statens vegvesen.

Her kan det bli innført kolonne på kort varsel

Dårleg vêr gjer forholda vanskelege på vegane.

Lærdal: Spesielt utsett er fjellovergangane. Førebels er samtlege av fjella opne, men det er svært glatt enkelte stader.

Både på Hemsedalsfjellet på fylkesveg 53 Tyin-Årdal vert store køyretøy oppmoda om å bruke kjetting. 

På Hemsedalsfjellet er det no såpass dårlege forhold at det kan bli innført kolonnekøyring på kort varsel. 

Elles er både Filefjell og Hol-Aurland opne for normal trafikk.

Det er meldt ein del nedbør dei komande dagane, og det er mellom anna sendt ut obs-varsel for Sogn og Fjordane. Torsdag er det nemleg venta svært høg vasstand opp til 60-75 centimeter over tidevatntabellen. 

NVE: Meir regnflaum framover

Ifølgje Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) vil det bli mellom 20 og 40 prosent auke i flaumvassføringa i fleire vassdrag dei neste 100 åra.

Til toppen