FYLKESTINGET: Tysdag har Fylkestinget i Sogn og Fjordane møte i Loen i Stryn.
FYLKESTINGET: Tysdag har Fylkestinget i Sogn og Fjordane møte i Loen i Stryn. (Foto: Arkiv)

Her kan du følgje fylkestinget direkte

Tysdag har fylkestinget i Sogn og Fjordane møte Hotel Alexandra i Loen.

Loen: På saklista er blant anna klima, kunst og tertialrapport. 

Her kan du følgje møtet direkte:

Sakliste: 

 • Kontroll av reiserekningar på politisk nivå
 • Trivselshagen IKS - Selskapskontroll - rapport
 • Regionalt forskingsfond Vestlandet. Årsrapport 2018
 • Fylkestinget erklærer klimakrise i Sogn og Fjordane, jf. kommunelova kap. 6A om innbyggarinitiativ
 • Avvikling av Sogn og Fjordane Revisjon IKS
 • Sogn og Fjordane fylkeskommune sin eigarskap i Sogn og Fjordane Energi AS - justering av aksjonæravtale, vedtekter og gåvebrev
 • Eigarmelding 2019
 • Revisjon av Regional planføresegn om lokalisering av handel og kjøpesenter - endeleg vedtak
 • Overføring av Astrupkunst
 • Nynorskhuset i Førde - Sogn og Fjordane teater si vidare deltaking
 • Ansvarleg lån til Opplæringsfartøy AS - utviding av låneavtale
 • Mineralråd
 • Tertialrapport 2/19
Til toppen