Her kan du sjå møtet i formannskapet om att

Her kan du sjå møtet i formannskapet om att

Tysdagens møte i formannskapet i Årdal kan du sjå i sin heilskap her.

Sidan møtet vart halde på Årdal sjukeheim i samband med opninga av dagsenter for demente, var nettilgangen ustabil, og ein måtte nytte 4G. 

Resultatet var eit litt hakkete opptak. No kan du sjå møtet i sin heilskap her.

Til toppen