TO MINUTTAR: Ein bør leggja inn litt marginar når ein skal opp og ned Lærdal den komande månaden – ved vekta på Ljøsne blir det lysregulering med berekna ventetid to minuttar fram til 6. mai, eller kanskje noko kortare om entreprenør blir ferdi før. Foto: Ole Ramshus Sælthun
TO MINUTTAR: Ein bør leggja inn litt marginar når ein skal opp og ned Lærdal den komande månaden – ved vekta på Ljøsne blir det lysregulering med berekna ventetid to minuttar fram til 6. mai, eller kanskje noko kortare om entreprenør blir ferdi før. Foto: Ole Ramshus Sælthun

Her må du rekna med nokre minuttar med venting

Grunna ein mur som held på å rasa ut på Ljøsne i Lærdal er det starta arbeid som gjer at trafikantar må bu seg på korte venteperiodar

Lærdal: – Arbeidet er sett opp å vara til 6. mai. Så er det ikkje sikkert dei brukar så lang tid, seier autorisert trafikkoperatør i Statens Vegvesen, Roger Nedberge Hille.

Strekninga er ikkje lang; frå vekta nokre hundre meter ovanfor Joker Ljøsne og rundt svingen på nedsida. Her er berre ei køyrebane open, og trafikken blir regulert med trafikklys.

– Berekna ventetid er to minuttar, seier Nedberge Hille.

Såleis er ventetida så kort at lysreguleringa ikkje er opplyst om på vegvesen.no 

Grunnen til innsnevringa er at entreprenør jobbar med å forsterka ein mur som var i ferd med å rasa ut på strekninga.

– Det vil ikkje vera arbeid og såleis ikkje lysregulering i verste påskerushet, seier Nedberge Hille.

Til toppen