STOR DAG: Kornsernsjef Auke Lont i Statnett var på plass for å ta del i markeringa av at den nye kraftlinja mellom Sogndal og Ørskog er sett i drift. Alle foto: Statnett.
STOR DAG: Kornsernsjef Auke Lont i Statnett var på plass for å ta del i markeringa av at den nye kraftlinja mellom Sogndal og Ørskog er sett i drift. Alle foto: Statnett.

Her vert den nye kraftlinja til 5,5 milliardar offisielt opna

Ho vart sett i drift 16. desember, men onsdag var det offisiell opning av den nye kraftlinja mellom Ørskog og Sogndal.

Sogndal: Til stades var mellom anna konsernsjef Auke Lont i Statnett og statssekretær Kjell Børge Freiberg (Frp) i Olje- og energidepartementet. Sistnevnte fekk æra av å trykke på den symbolske på-knappen.

–  Det fungerte, konstanterer ordførar Jarle Aarvoll, som òg var på plass.

Les også: Den nye fjordkryssinga heng i ein tynn tråd

NY TRAFO: Som eit ledd i den nye kraftlinja har det blitt bygd ein ny og ganske enorm transformatorstasjon på Hagafjellet i Sogndal. 
NY TRAFO: Som eit ledd i den nye kraftlinja har det blitt bygd ein ny og ganske enorm transformatorstasjon på Hagafjellet i Sogndal. 

Ordføraren er raus med skryten

Festtalar, musikk og celebre gjester var med å sette ei fin ramme på den høgtidelege opninga. Ikkje minst maten fekk fram superlativa hos ordføraren.

– Koldtbordet som var der trur eg våre gjester frå sentrale hald kjem til å hugsa i lang tid, seier Aarvoll.

TALE: Jarle Aarvoll snakkar for den festkledde forsamlinga.
TALE: Jarle Aarvoll snakkar for den festkledde forsamlinga.

For han er dette ein stor dag for kommunen og for det han kallar det største vegkrysset for kraft i Norge:

Stort prosjekt, lite konfliktar

– Lokalt har me fått flytt trafostasjonen frå eit område med mykje folk, til eit område utan folk. Eg er òg forferdeleg glad for at me har fått ein tilkomst som bringer utstyr til fjellet på ein god måte og som gjer at Øvstedalen har fått ein ny og flott veg, seier ordføraren.

Han rosar det gode samarbeidet som har vore mellom alle involverte i byggjeperioden.

– Det var nok av potensielle konfliktområde, men måten me har greidd å ta tak i dei på, har gjort at me har kome fram til gode løysingar, seier Aarvoll.

Til toppen