REGIONALT: Karl Ivar Larsen meiner næringsutviklingen må basere seg på et regionalt perspektiv.
REGIONALT: Karl Ivar Larsen meiner næringsutviklingen må basere seg på et regionalt perspektiv. (Foto: Privat)

MEININGAR

«Luftige HNU-utspill i media lurer kanskje enkelte politikere til å tro at samfunnet får noe igjen for sine 4,5 millioner»

– Da Høyanger Næringsutvikling ble etablert i 1988, av daværende ordfører Lillehauge, var dette et viktig og framtidsrettet tiltak. Og tiltaksarbeidet fungerte tilsynelatende godt de første åra, skriv Karl Ivar Larsen.

Høyanger: Nå er gjengs oppfatning at arbeidet for å skape alternative arbeidsplasser i Høyanger, ikke har vært noen suksess. De nye arbeidsplassene som skulle redusere kommunens avhengighet av èn dominerende arbeidsgiver – Hydro, uteble.

Sporene etter et hundretalls offentlige millioninnsprøytninger er i dag visket ut.

Tilbake står tomme næringsbygg, alvorlig nettoutflytting og et vaklende privat næringsliv. Med et ineffektivt, nærmest usynlig aksjeselskap – HNU – som årvisst tapper kommunens budsjett for saftige midler.

Hvordan kan et kommunalt styrt selskap tillates å bruke lønnskostnader på 1 619 000 kroner for å fordele en tilskuddspott på vel 400 000 kroner til ni mottakere? (Tall for 2018, ref. «Proff», med omtrent de samme beløpene i 2017). 

Les òg: Vil drøfte organiseringa av Høyanger næringsutvikling

Casino-virksomhet i kommunen

Politikere som forsøker å dekke inn kostnader til en forsvarlig drift av de primære sektorene i kommunen, må da se at de årlige tilskuddene til HNU (også kalt «inntektene») på fire og en halv million kroner, er som å bruke en halvtime i et spille-casino – for så å komme tomhendt ut igjen.

Hvordan kan dette pågå i ti-år etter ti-år? Og casino-virksomheten stopper ikke der; Det er nesten verre at næringsselskapet ikke engang måler eller framlegger dokumentasjon på sin kostbare innsats.

Effekten av pengebruken er tilsynelatende helt ukjent; har slengeren på kr 20 000 hjulpet mottakeren til å ansette flere, økt omsetningen eller gitt noen spin-off effekter?

Fine tiltaksplaner og sporadiske, luftige HNU utspill i media lurer kanskje enkelte politikere til å tro at samfunnet får noe igjen for sine 4,5 millioner. Begynn gjerne med å etterspørre HNU om selskapet kan framlegge «nøkkel indikatorer» (key performance indicator) som dokumentere hvilke resultater tilskudds arbeidet har gitt de siste ti åra.

Larsen: – Næringsutviklingen må basere seg på et regionalt perspektiv

I dag er den geografiske bo- og arbeidsregionen langt bredere enn den var den gangen HNU ble etablert, for mer enn tredve år siden. God infrastruktur gjør at man kan bo i Høyanger kommune og arbeide en nabokommune.

Det innebærer at næringsutviklingen må basere seg på et regionalt perspektiv, og ikke fortsette med den navlebeskuelsen som preger Høyanger kommune.

Gjennom et regionalt næringssamarbeide vil man unngå at alle kommunene kjemper om de samme nyetableringene, innbyggerne får et mer profesjonelt næringsapparat, både organisatorisk og metodisk – og ikke minst; samfunnet sparer kostnader.

Det er innlysende at en næringskoordinator ansatt i en kommunal etat i Høyanger kommune, vil kunne fordele 400 000 kroner for en langt lavere lønn enn 1,6 millioner. Samtidig gis det gode forutsetninger for å drive næringsarbeidet tuftet på et interkommunalt, regionalt ståsted. 

Sentrale deler av denne ytringen var publisert i noen herværende aviser i oktober 1999. Men er dessverre like aktuell i dag.

Til toppen