VENTETID: Ved Ottatunnelen har folk venta opp til ein time fire dagar i veka siste vekene. No er det ferie, noko May-Tone Feten Høyheim set pris på.
VENTETID: Ved Ottatunnelen har folk venta opp til ein time fire dagar i veka siste vekene. No er det ferie, noko May-Tone Feten Høyheim set pris på. (Foto: Linda Watten)

Ho er glad for at tunnelarbeidet langs lustravegane tek pause i sommar

Statens vegvesen skal no utbetra 200 tunnelar, noko som går hardt utover Røneidtunnelen, Råumtunnelen og Ottatunnelen på strekninga Sognefjellsvegen gjennom Luster.

Luster: Arbeidet med å rusta opp fleire av tunnelane i regionen tek pause i sommarferien, det skriv Statens vegvesen i ei pressemelding. 

For May-Tone Feten Høyheim i Luster betyr det ein meir avslappa kvardag, noko ho set pris på.

– Det betyr at eg ikkje treng å planlegga alt eg skal til punkt og prikke. Eg har vener både på Skjolden og i Gaupne, og når det er stenging både innanfor og utanfor huset mitt må eg planlegga så mykje når det kjem til å nå opningane. 

Trur det blir mindre aggressiv køyring

Ho er i tillegg sikker på at open ferdsel fører til mindre nesten-ulukker langs vegane.

– Eg trur det blir mindre aggressiv køyring fordi folk ikkje lenger må rekka opningane, og kan ta seg betre tid langs vegen. 

SOMMARFERIE: No kan May-Tone køyre til venene sine utan å stå i kø ved tunnelane. Foto: Linda Watten

Likevel tykkjer ho Statens vegvesen gjer ein viktig jobb når dei no skal utbetra 200 tunnelar på Vestlandet. 

– Me set pris på arbeidet som blir gjort, og me er glad for å få større og tryggare tunnelar, men det skal bli godt med ein liten ferie midt i sommartrafikken, seier ho med eit smil.

Ferie for tunnelane både i Luster og Flåm

Tunnelane gjennom Luster: Røneidtunnelen, Råumtunnelen og Ottatunnelen tek ferie frå 4. juli. Dei startar opp att aktiviteten 6. august og då blir det arbeid i tunnelane både på dagtid og nattetid. 

Og i Aurland tek tunnelarbeidet straks ferie. Det blir arbeid i E16 Flenjatunnelen fram til 9. juli. før det blir ferie i veke 28-30. I fv. 241 Bakkatunnelen blir det pause dei same tre vekene.

Frå 30. juli blir det på ny nattestengingar på E16. Då startar òg arbeidet med elektroinstallasjonane i E16 Gudvangatunnelen, og det vil bli køyrd samanhengande kolonne mellom Gudvangen og Flåm.

Til toppen