EININGSLEIAR: Hrafnhildur Yr Elvarsdottir er tilsett som einingsleiar for pleie og omsorg i Lærdal. Foto: Ina Eirin Eliassen (Arkiv).
EININGSLEIAR: Hrafnhildur Yr Elvarsdottir er tilsett som einingsleiar for pleie og omsorg i Lærdal. Foto: Ina Eirin Eliassen (Arkiv).

Ho er ny einingsleiar på pleie og omsorg

Hrafnhildur Yr Elvarsdottir er tilsett som einingsleiar for pleie og omsorg i Lærdal.

Lærdal: Det skriv Lærdal kommune på si eiga heimeside. Ho vil få ansvar for både sjukeheimen, heimesjukepleien og heimehjelpa.

Elvarsdottir har vore tilsett som leiar på Lærdal bu- og omsorgsheim.

«Lærdal kommune er glade for å ha Hrafnhildur med på laget. Dette er ein del av omorganiseringa innan pleie og omsorg.»

Til toppen