NY I VERDSARVRÅDET: Fylkesvaraorførar Åshild Kjelsnes vert medlem av verdsarvrådet for Urnes stavkyrkje. Foto: Truls Grane Sylvarnes.
NY I VERDSARVRÅDET: Fylkesvaraorførar Åshild Kjelsnes vert medlem av verdsarvrådet for Urnes stavkyrkje. Foto: Truls Grane Sylvarnes.

Ho er ny i verdsarvrådet for Urnes stavkyrkje

Fylkesvaraordførar Åshild Kjelsnes er utnemnt som medlem i verdsarvrådet for Urnes stavkyrkje.

Balestrand: Hovudutval for næring og kultur slutta seg i dag til at det vert etablert eit verdsarvråd for Urnes stavkyrkje og tilhøyrande område. Som medlem i verdsarvrådet vart fylkesvaraordførar Åshild Kjelsnes valt.

Med seg får ho Jon Olav Kvamme (KrF) som vara. Han sit i dag i fylkestinget og i hovudutval for næring og kultur.

Urnes stavkyrkje vart i 1979 skrive inn på Unesco si verdsarvliste som ein av dei to første innskrivingane i Noreg. Innskrivinga omfattar kyrkja, kyrkjegraden og ei sikringssone på fem meter rundt kyrkjegarden.

Verdsarvsenter på Ornes

Ei av dei viktigaste sakene til verdsarvrådet er å etablere eit verdsarvsenter på Ornes. Senteret skal driftast av Fortidsminneforeningen, der innhald og utviklinga av senteret skal skje i samarbeid med verdsarvrådet. Kjelsnes gler seg til å ta fatt på oppgåvene.

– Urnes er ei av dei store kulturperlene våre, seier ho.

Samansettinga av verdsarvrådet

Verdsarvrådet si samansetjing består av følgjande medlemmar:

  • Ordførar/varaordførar i Luster kommune som leiar av rådet
  • Representant Fortidsminneforeningen sitt hovudkontoret som nestleiar av rådet
  • Eit medlem frå Luster kommunestyre
  • Fylkesvaraordførar i Sogn og Fjordane fylkeskommune
  • Representant for Samarbeidsgruppa for grendalaga på Sørsida
  • Representant for Bygdelaget i Solvorn
  • Representant frå Fortidsminneforeningen si avdeling i Sogn og Fjordane

I tillegg vil medlemmane kunne ta med seg representant frå administrasjonen som bisitjar med talerett.

Til toppen