UROA: Senea Sabanovic (Ap) likar ikkje at dei tilsette i Sogn barnevern ikkje har verneombod. Foto: Arkiv.
UROA: Senea Sabanovic (Ap) likar ikkje at dei tilsette i Sogn barnevern ikkje har verneombod. Foto: Arkiv.

Ho er uroa over mangel på verneombod

– Dette er alvorleg, seier Ap-politikar i Sogndal.

Sogndal: – Eg tykkjer det er viktig at hovudverneombodet og rådmannen kjem i dialog med dei tilsette og får løyst dette. Det er viktig å ha eit godt verneombod. Dette er noko eg kjem til å følgje opp på førstkomande formannskapsmøte, seier Senea Sabanovic (Ap).

Les også: Sogn barnevern har vore utan verneombod i snart eitt år

På laurdag skreiv vi at Sogn barnevern har vore utan verneombod i snart eitt år. Eit verneombod blir vald av dei tilsette og skal ta vare på deira interesser i saker som har med arbeidsmiljøet å gjere. 

Sabanovic har òg tidlegare stilt spørsmål om dette, seinast på dialogmøtet formannskapet hadde med barnevernet før nyttår.

– Svara me fekk uroar meg. Dette er alvorleg, seier Sabanovic.

Som formannskapsmedlem er ho opptatt av at alle tilsette nyt dei rettane som arbeidsmiljølova har slått fast. 

– Den jobben vernetenesta gjer er utruleg viktig. Det uroar meg meg mykje at dei ikkje har hatt det i barnevernet på elleve månader, seier ho.

Til toppen