SAMBARBEID: Gunn Lerøy (midten) skal knyta Årdal, Lærdal og Aurland tettare saman ved hjelp av utvida samarbeid.
SAMBARBEID: Gunn Lerøy (midten) skal knyta Årdal, Lærdal og Aurland tettare saman ved hjelp av utvida samarbeid. (Foto: Laila Røneid/Årdal kommune)

Ho har fått ansvaret for å knyta dei tre kommunane tettare saman

Medan kommunar landet over slår seg saman, vil Årdal, Lærdal og Aurland heller satsa på utvida samarbeid. Gunn Lerøy er prosjektleiaren som skal få det til å gå knirkefritt.

Årdal: – Eg synst det er kjempespennande, seier Gunn Lerøy, som det neste året skal vera leia eit prosjekt med mål om å utvida samarbeidet mellom dei tre kommunane Årdal, Lærdal og Aurland.

Intensjonsavtalen vart signert i februar, Lerøy tek til i stillinga i midten av juni.

Flyttar heimatt

At kommunar samarbeider er ikkje noko nytt, men har blitt enno meir aktuelt med kommunereforma, meiner Lerøy.

– For dei som står åleine, så er det ekstra viktig å samarbeida på tvers av kommunegrensene. Ikkje berre for å spara pengar, men òg for å sikra kvaliteten og for å bevara dei oppgåvene ein har i kommunane, seier ho.

Lerøy jobba 12 år i Årdal kommune fram til 2004, då gjekk over til KS og jobba der i fem år. Ho var mottaksleiar for Hero i Årdal, før ho i 2016 flytta til Stockholm for å jobba med mottaka der.

– Det er litt det same mønsteret både i Sverige og Norge. Flyktningestraumen har minska kraftig og behovet for mottak er no minimalt. Det er nesten ein heil bransje som har blitt avvikla, eller i det minste kraftig redusert, seier Lerøy.

Har bakgrunnen som skal til

Slik sett passa det bra med ein retur til heimkommunen.

– Eg er fødd og oppvaksen i Årdal, og har framleis familien der, seier Lerøy.

Ikkje berre var ho erfaring frå interkommunalt samarbeidet gjennom den tidlegare jobben i Årdal kommune. Røneid har òg ein mastergrad som handla om utfordringar ein kan støta på når det skjer endringar i kommunal sektor.

– Det er på ein måte mitt spesialfelt, seier Lerøy.

Ho har tru på at dei tre kommunane skal greia å utvida eit allereie godt samarbeid. 

– Det har dei lange tradisjonar for, seier ho.

Til toppen