HØGE KRAFTPRISAR: E-CO energi oppnådde eit resultat på 590 millionar kroner i 2016 mot 533 millionar året før. Det er høgare kraftprisar som er hovudårsaka til resultatforbetringa. Foto: Truls Grane Sylvarnes.
HØGE KRAFTPRISAR: E-CO energi oppnådde eit resultat på 590 millionar kroner i 2016 mot 533 millionar året før. Det er høgare kraftprisar som er hovudårsaka til resultatforbetringa. Foto: Truls Grane Sylvarnes. (Foto: Truls Grane Sylvarnes)

Høge kraftprisar gav eit betre resultat for E-CO Energi

E-CO energi oppnådde eit resultat på 590 millionar kroner i 2016 mot 533 millionar året før.

Aurland: Det er høgare kraftprisar som er hovudårsaka til resultatforbetringa, skriv selskapet i ei pressemelding.

Resultatbidrag frå finansiell kraft- og valutasikring blei vesentleg lågare enn i 2015, men vellykka produksjonsdisponering bidrog til at dei likevel oppnådde ein høgare salspris enn den timevegde spotprisen for 2016.

– E-CO Energi oppnådde eit godt resultat i 2016. Konsernet hadde god drift på anlegga og disponerte sine produksjonsressursar godt med høg produksjon i periodar med gode prisar, seier Tore Olaf Rimmereid, som er administrerande direktør.

Spotprisane auka

Driftsinntektene blei på 2.723 millionar kroner, som er 212 millionar kroner høgare enn i 2015. I snitt auka spotprisane med 33 prosent i dei prisområda E-CO har sin kraftproduksjon, noko som er hovudårsaka til auken.

Salsprisen var åtte prosent høgare enn gjennomsnittleg områdepris. I 2015 var salsprisen 34 prosent høgare som følgje av bidrag frå prissikringa. Auka produksjon bidrog også noko til inntektsauken.

Totalt produserte konsernet 10.737 GWh, som er 176 GWh høgare enn i 2015.

Driftskostnadene var på same nivå som året før, slik at driftsresultatet på 1.559 millionar kroner var 212 millionar kroner høgare enn i 2015. Resultatet før skatt er på 1.340 millionar kroner, ein auke på 224 millionar kroner. Skattekostnaden auka frå 583 millionar kroner i 2015 til 750 millionar i fjor. Auka grunnrenteskatt er hovudårsaka.

Til toppen