Høgre vil prioritere veg framfor vidareføring av Fjordstien

Første del av fjordstiutbygginga er ferdig, no startar kranglinga om den neste.

Sogndal: 

- Ber om at fjordstisaka blir teken opp som eiga sak i dag. Margrethe Hauge Krf. H, Frp, V og Krf.
Ordførar: - Desse endringsforslaga høyrer heime i handsaminga av øk plan og budsjett. 
Fjordstisaka har pågtt i mange år. Forstått at Fjordstienen eit gode. Men har blitt sagt at det ikkje skal gå utvoer økonomien i kommunen. Finne pengar andre stader enn i dei faste postane i øk.plan og budsjett. Blir det overskridingar, så skal det opp til ny sak for dei folkevalde. Difor støttar eg at Fjordstien skal opp att som sak. Det kan gå  utover generaløkonomien når vi tek frå fond som skal gå til næringsutvikling. Det er ikkje næringsutvikling å leggje til rette for å spasere på fjordstien.
- SV-Johnsen: Har sansen for at store saker har eige saksnummer. Ingen tvil om at Fjordstien er ei stor sak. Vi i formannskapet har jobba med dette i heile haust, der fjordstien er ei stor og viktig sak i økonomiplanen. Overraska meg at det blir løfta som sak så seint i prosessen. 
Eg synst at vi bør trekkje lærdom og gjere vurderingar tidleg, på kva som bør løftast som eige saker. Viss ein verkeleg var interessert i . Vi kjem til å vere. 
- Ni røyster.

Til toppen