SKAPAR FLEIRE JOBBAR: Ingen mistar jobbane sine i Høyanger etter han selde selskapet sitt til eit svensk selskap, garanterar dagleg leiar for Compilo John Tonheim. Han meiner at det berre vil bli meir arbeid her.
SKAPAR FLEIRE JOBBAR: Ingen mistar jobbane sine i Høyanger etter han selde selskapet sitt til eit svensk selskap, garanterar dagleg leiar for Compilo John Tonheim. Han meiner at det berre vil bli meir arbeid her.

Høyanger-bedrifta Compilo er seld – skal nå kundar i heile Norden

Høyanger-bedrifta Compilo AS er seld til det svenske konsernet Confirma Software, og skal selje sine tenester til heile Norden, melder Firda.

Høyanger: Compilo har hovudsete i Høyanger med seks tilsette, og har i tillegg seks andre tilsette i andre avdelingar andre plassar i landet.

Ingen arbeidsplassar er truga av salet. 

– Vi har ein veldig god stab i Høyanger. Ingen mistar jobbane sine, det skal eg garantere, her blir det berre mykje meir arbeid, seier dagleg leiar for selskapet John Tonheim til Firda.

230 norske kommunar brukar tenestene Compilo har utvikla, skriv Firda. Deira programvare sikrar at kommunen er i samsvar med alle lovkrava kommunane har på seg innan alt frå helse og skule til HMS.

Til toppen