HØYRING: Tysdag startar næringskomiteen på Stortinget behandlinga av jordbruksoppgjeret i år. Dagen etter blir det open høyring.​ Her frå aksjonen til Aurland og Lærdal Bondelag fredag. Foto: Truls Grane Sylvarnes.
HØYRING: Tysdag startar næringskomiteen på Stortinget behandlinga av jordbruksoppgjeret i år. Dagen etter blir det open høyring.​ Her frå aksjonen til Aurland og Lærdal Bondelag fredag. Foto: Truls Grane Sylvarnes.

Høyring om jordbruksoppgjeret i neste veke 

Tysdag startar næringskomiteen på Stortinget behandlinga av jordbruksoppgjeret i år. Dagen etter blir det open høyring.

Indre Sogn: Tidsplanen er lagt under føresetnad av at regjeringa førstkommande måndag legg fram jordbruksavtalen i ekstraordinært statsråd.

Bondeorganisasjonane braut denne veka forhandlingane med staten og har starta aksjonar fleire stader i landet i protest mot det dei opplever som manglande samanheng mellom tilbodet frå regjeringa og viljen til Stortingets vilje.

SV meiner næringskomiteen under møtet tysdag bør senda oppgjeret tilbake til regjeringa med klar melding om å syta for å gje bøndene same kronemessig inntektsutvikling som andre grupper.

Komitéleiar Geir Pollestad (Sp) er samd med SV i at Stortinget bør leggja meir pengar på bordet, men seier det ikkje er rom for å senda heile oppgjeret i retur.

– Vi går inn for ei ordinær komitébehandling, der vi vil ta til orde for å auka budsjettstøtta frå 1. januar neste år, seier han.

Stortinget skal etter planen behandla jordbruksoppgjeret 16. juni.

(©NPK)

Til toppen