STØTTAR VITENSENTERET: Are Indrelid, kommunkasjonsansvarleg i Hydro Årdal, signerte torsdag ei samarbeidsavtale med Vitensenteret i Sogn og Fjordane.
STØTTAR VITENSENTERET: Are Indrelid, kommunkasjonsansvarleg i Hydro Årdal, signerte torsdag ei samarbeidsavtale med Vitensenteret i Sogn og Fjordane. (Foto: Sunniva Knutsen )

Hydro Årdal og Høyanger signerte samarbeidsavtale med Vitensenteret

Hydro Årdal og Høyanger Metallverk signerte torsdag ei samarbeidsavtale med Vitensenteret i Sogn og Fjordane, skriv dei i ei pressemelding.

Sogndal: Tilstades på signeringa var kommunikasjonsansvarleg Are Indrelid frå Hydro Årdal og prosjektleiar Marianne Jevnaker i Vitensenteret i Sogn og Fjordane.

Som følgje av avtala har selskapa forplikta seg til å vera med i hovudprosjektet i 2019, og deretter i tre år i løpande drift.

Hydro Årdal har vore med frå byrjinga i arbeidet med å etablera eit Vitensenter i fylket, og var deltakarar i referansegruppa for for prosjektet, heiter det i meldinga. 

Vil vekka interessa for realfag

Hydro ser på Vitensenteret som ein flott arena for å vekke interessa for realfag og teknologi blant dei yngste, noko som igjen vil påverka interessa for å søkja denne typen utdanning, heiter det i pressemeldinga. 

Selskapet skriv at dei ventar eit akuande behov realfagkompetanse i framtida, for utvikling av ny teknologi og prosessar, og seier at det er positivt for Årdal og Høyanger dersom om ein del av den framtidige rekrutteringa kan gjerast i regionen.

Til toppen