FEKK PRIS: Hydro Høyanger vart tysdag tildelt HMS-prisen.
FEKK PRIS: Hydro Høyanger vart tysdag tildelt HMS-prisen. (Foto: Norsk Hydro/arkivfoto)

Hydro Høyanger fekk HMS-pris

Vart tidelt prestisjetung pris på Hydro si årlege leiarsamling.

Høyanger: Hydro Høyanger vart tysdag kveld tildelt Primærmetall i Hydro sin HMS-pris for 2018. 

I grunngjevinga bak prisen skriv juryen at Hydro Høyanger har demonstrert eineståande forbetringar og resultatar innanfor helse, miljø og sikkerheit. Høyanger er det minste aluminiumverket i Hydro, men oppnår store resultat, heiter det. 

Høyanger nyttar dei sokalla Aluminium Metal Business Systems (AMBS) prinsippene for å betra alle områder innanfor HMS. Heile staben er engasjert i eit initiativ for å redusera risiko og betre HMS-ytelsane. 

Onsdag kan selskapet stikke av med endå ein gjev pris, då dei er nominert til tilsvarande pris på leiarsamlinga for heile Hydro. 

Til toppen