Hydroparken nok en gang

MEININGAR

Hydroparken nok en gang

Etter at formannskapet med 4 mot 3 røster gav klarsignal til ei utbygging, venter nå kommunens innbyggere spent på neste akt i det politiske spillet om det som på folkemunne blir kalt Hydroparken. 

Går det som flertallet av kommunens innbyggere håper, vil det bli flertall for ei utbygging. Men jeg er stygt redd for at majoriteten av bygdas innbyggere på vegen vil ha mista mye av respekten til bygdas politikere.

Geir Sandvik, Årdal Frp.
Geir Sandvik, Årdal Frp.

I Årdal kan vi nå komme i den situasjonen at vi sier nei til ei ny bedriftsetablering som vil tilføre bygda nye arbeidsplasser og som vil gi forbrukerne større muligheter til å handle lokalt. Kun for at noen vil ta være på et privat parkbelte i et industriområde. 

De grønneste av kommunens innbyggere påstår til og med at en utbygging av området vil føre til at potensielle innflyttere vil vegre seg mot å flytte til kommunen grunnet denne utbyggingen. Nå passerer jeg denne såkalte parken på veg til jobb, men jeg har faktisk ikke til dags dato sett noen av disse bevaringsentusiastene gått på tur eller har matet endene i parken.

Dette dreier seg ikke bare om en utbygging av et parkbelte på privat grunn, men vel så mye om hvilket signal vi sender ut til eventuelle fremtidige aktører i næringslivet som vil satse i kommunen. Når det stilles ultimatum om at utbygger må være med på å finansiere andre utbygginger som vel strengt tatt burde være en kommunal oppgave må en begynne å lure på hva de involverte holder på med. 

Vi i FRP mener at når private aktører vil etablere seg i Årdal skal de bli møtt med en JA-holdning og en rask saksgang. Ved at dette drar ut i tid påfører det både kommunen og utbygger ekstrakostnader.

Arbeiderpartiet med ordfører i spissen prøver her å vri seg unna et klart løftebrudd ovenfor de som gav dem en hjelpende hånd for at de skulle beholde makta. Er det dette vi kan forvente av kommunens ledende parti. Dette viser bare hvor langt enkelte er villig til å gå for å behalde sine makt posisjoner. 

Senterpartiet håper vel på at de ved å innta en litt defensiv holdning og å fristille representantene sine under stemmegivingen vil berge noe av æren. Men faktum er jo at de i valgkampen hadde bevaring av Hydroparken som en av sine fanesaker. Så i ettertid å stemme mot det de gikk til valg på er jo å holde egne velgere for narr. 

Hvor står så Høyre oppi dette? Det har vært merkelig stille fra den kanten med tanke på at de profilerer seg nasjonalt som de næringsdrivende sitt parti. Men kanskje er det slik noen onde tunger vil ha det til, at de er redd for at ei utbygging vil føre til mindre handel hos sine støttespillere i det lokale næringslivet. Men er det noe det lokale næringslivet kan ha godt av er det et realt spark bak. Et marked uten konkurranse har aldri vært til forbrukernes fordel, men er noe som kun har ført til kunstig høge priser og et dårligere utvalg. 

Man kan si mye rart om politikken til MDG men de er vel de eneste som ser ut til å komme ut av denne prosessen med æren i behold. 

De kan vi stole på at vil holde seg til sine forskrudde ideer om et samfunn som mange med meg mener ikke er et fremskritt men et tilbakeskritt.  Slik jeg ser det er det eneste som kan stoppe ei etablering nå at MDG og opposisjonspartiene rotter seg sammen og sier et nei til Hydroparken og i samme slengen kaster ordføreren og danner et nytt politisk flertall. 

Geir Sandvik
Årdal FRP

Til toppen