I dag skal plasseringa av biblioteket opp i kommunestyret. Følg møtet direkte her

I dag skal plasseringa av biblioteket opp i kommunestyret. Følg møtet direkte her

Porten.no sender kommunen si strøyming av kommunestyret direkte.

Lærdal: Saka om plassering av folkebiblioteket i Lærdak skal torsdag opp i kommunestyret. 

Kommunestyret vedtok i starten av september å utsette avgjerda.

Grunnen er at Flåm AS og Nasjonalt Villaksenter har planar om eit opplevingsenter om villaks i kulturhuset.

Intensjonsavtale

Under drøftinga i september truga Flåm AS med at dei ville trekke seg frå samarbeidet om biblioteket vert lagt dit. 

I etterkant har Flåm AS og Nasjonalt villlaksenter laga ein intensjonsavtale.

Den går ut på at Flåm AS skal nytta sin reiselivskompetanse for utvikling og marknadsføring av senteret.

Det skriv kommunen i sine sakspapir. 

Sjå strøyminga her: 

Til toppen