LEIGETAKAR PÅ VEG INN: Eit ukjent norsk selskap, med utanlandske investorar i ryggen, snusar på dette industribygget i Aurland.
LEIGETAKAR PÅ VEG INN: Eit ukjent norsk selskap, med utanlandske investorar i ryggen, snusar på dette industribygget i Aurland. (Foto: Arne Veum)

I det gamle industribygget kan det koma høgteknologisk datasenter

Aurland kommune har forhandla fram avtale med eit førebels hemmeleg norsk selskap. No er det opp til politikarane om dei vil gje grønt lys til etableringa.

Aurland: Eit nystarta norsk selskap, støtta av utanlandske investorar, ønskjer å etablera eit datalagringssenter i eit gamalt industribygg i Vassbygdi i Aurland.

POSITIVT INNSTILT: Ordførar Noralv Distad (H) i Aurland er gler seg over ei potensiell ny næringsetablering i kommunen. Bilde: Halvor Farsund Storvik

– Det er ei spanande næringsetablering i kommunen, seier ordførar Noralv Distad (H).

Det var Aurlendingen som først melde at kommunen og det norske selskapet var i dialog om ein leigeavtale. Ifølgje det månadlege bygdabladet skal etableringa i stor grad vera motivert av utsiktene til å få tak på billig straum. For kommunen kjem vinsten i form av auka sal av konsesjonskraft, i tillegg til leigeinntektene.

I dag, torsdag, skal politikarane ta stilling til rammeavtalen som er forhandla fram. Ordførar Distad vil ikkje forskottera ei avgjerd, men seier det er eit tverrpolitisk ønskje om å fremma næringsutvikling i kommunen. Ikkje minst når det spelar på deira naturgjevne føremoner, i dette tilfellet billig og rein kraft.

– Så blir det opp til kommunestyret å ta stilling til denne konkrete saka, seier Distad.

Møtet i kommunestyret vil vera lukka for ålmenta og media. Saksframlegget er hemmelegstempla av forretningsmessige omsyn. Ikkje ein gong namnet til selskapet er offentleg kjent. Ordføraren meiner det er naudsynt.

– Når vedtaket blir gjort, så skal me så raskt som mogleg informera meir om innhaldet i det, seier Distad.

Til toppen