MASSE LEDIG: Ikkje sidan 2011 har det vore fleire ledige jobbar i Sogn og Fjordane enn i januar i år. Med andre ord er tilgangen på jobbar svært god, seier NAV-direktør Tore Thorsnes. Foto: NAV Sogn og Fjordane.
MASSE LEDIG: Ikkje sidan 2011 har det vore fleire ledige jobbar i Sogn og Fjordane enn i januar i år. Med andre ord er tilgangen på jobbar svært god, seier NAV-direktør Tore Thorsnes. Foto: NAV Sogn og Fjordane. (Foto: NAV Sogn og Fjordane)

Ikkje sidan 2011 har det vore så mange ledige stillingar​

Ifølgje NAV Sogn og Fjordane er tilgangen på nye jobbar svært god i fylket.

Fylket: I januar var det ein tilgang på 901 nye ledige stillingar. Dette er ein auke på 17 prosent frå same periode i fjor.

Sist Sogn og Fjordane hadde eit så høgt tal for ein enkelt månad, var i mars 2011. Det er flest nye ledige stillingar innan industriarbeid og helse, pleie og omsorg, reiseliv og transport.

– I Førde åleine vart det lyst ut 188 ledige stillingar i januar. 76 av desse er innan helsevesenet. Dei andre fordeler seg på mange ulike yrkesgrupper, seier direktør for NAV Sogn og Fjordane, Tore Thorsnes, i ei pressemelding.

Lågaste arbeidsløyse i landet

Også arbeidsløysa har gått kraftig ned i januar samanlikna med same månad i fjor. 

– Arbeidsløysa i Sogn og Fjordane er redusert med 24 prosent samanlikna med januar i fjor.

Det betyr at med 1081 heilt ledige, noko som utgjer 1,8 prosent av arbeidsstyrken, har Sogn og Fjordane klart lågast arbeidsløyse i landet.

23 av 26 kommunar i Sogn og Fjordane har reduksjon i arbeidsløysa i januar. Reduksjonen er størst i  Flora med 82 færre ledige enn på same tid i fjor. Hornindal har lågast arbeidsløyse med 0,7 prosent. Deretter kjem Gloppen med 1,1 prosent. Den høgaste arbeidsløysa finn vi i Hyllestad med 3,4 prosent.

Til toppen