POTENSIALE: Dersom det politiske miljøet i Høyanger samarbeider med SafeClean AS om å utvikle konseptet verksemda, er potensialet for industriutvikling stort, skriv Johnny Litzheim.
POTENSIALE: Dersom det politiske miljøet i Høyanger samarbeider med SafeClean AS om å utvikle konseptet verksemda, er potensialet for industriutvikling stort, skriv Johnny Litzheim. (Foto: Vilde Grimelid Oppedal)

MEININGAR

Industri er viktig for Høyanger og Vestlandet

Johnny Litzheim er kritisk til måten det har vore drive næringsutvikling i Høyanger dei seinare åra.

Ovennevnte tittel på leserinnlegg er å lese i Ytre Sogn fredag 23. august. Videre står det at ei stemme til Ap den 9. september er med på å øke fokus på industrien i Høyanger og nye Vestland fylke.

Undertegnede har stemt Ap i alle år, men er nå i tenkeboksen med tanke på hvem som skal få min stemme i år. Dette gjelder ikke bare meg. Jeg har hørt garvede sosialister som har vært medlemmer av arbeiderpartiet i alle år si det samme.

Hvorfor? Høyanger Næringsutvikling (HNU) ble opprettet som et kommunalt næringsselskap nettopp med tanke på å få industriutvikling i hele kommunen. Mange med meg mener at dette har vært et pengesluk og en hemsko for industriutviklingen i Høyanger. Årsaken til det kan være mange, men min mening er at mangel på kompetanse og dårlig lederskap har en stor del av skylden.

Som med andre bedrifter som ikke leverer bør de evalueres av et eksternt selskap som konkluderer om de har livets rett, eventuelt at avvikling vil være det beste.

Sørsida av fjorden er i rivende utvikling, noe vi alle er glade for. Min mening er at selv om HNU gir inntrykk av det, ville de klart seg utmerke uten et kommunalt næringsselskap.

Bekymret for fremtiden til Høyanger

Utfordringene er nordsiden av fjorden med kommunesenteret Høyanger og det som skjer der. Rettere sagt mangel på aktiviteter i og rundt tettstedet. Vet ikke om du er klar over det ordfører Petter Sortland, men en stor del av innbyggerne i og utenfor tettstedet er veldig bekymret for hvordan fremtiden til Høyanger vil bli. Det er ingen som tviler på at du som ordfører ønsker alt vel for Høyanger, men da bør du ta noen grep og beslutninger, selv om de kan være upopulære for noen.

Nå er det ikke slik at undertegnede er i mot et kommunalt næringsselskap, men det betinger realistiske målsettinger med stram oppfølging på økonomistyring, gjennomføringsevne og arbeidsform til de som er ansatte i selskapet. Dersom de ikke evner å nå sine mål, er det styreleder sin plikt å ta grep, uansett om det er upopulært eller ikke.

Videre står det at Høyanger Ap vil:

"føre en aktiv næringspolitikk, som legger tilrette for et nyskapende, kunnskapsbasert og klimavennlig næringsliv..... Satse på unge ved å bedre lærlingeordningen, fagutdanning" osv.

Ingen er mer enig i dette utsagnet enn undertegnede, men er viljen og evnene tilstede for å kunne realisere disse målene? Eller er det bare tomme valgløfter?

Stort potensiale

I et nytt vestlandsfylke er dette viktigere enn noen sinne av to årsaker. Blir det ikke satset optimalt på ovennevnte, vil fallhøyden bli større enn den er i dag. På den andre siden er mulighetene mye større dersom ovennevnte satsing blir en realitet. Dette begrunner jeg med at vi nå har muligheten til et tettere samarbeid med ulike og sammenfallende bransjer med et felles markedsegment med firmaer i Høyanger-regionen.

I første øyeblikk tenker jeg på oljebransjen og SafeClean.

Dersom det politiske miljøet i Høyanger i samarbeid med SafeClean aktivt støtter opp om en markedsføringstrategi som synliggjør de mulighetene som ligger i SafeClean sitt konsept, vil dette ha et stort potensiale i seg til ytterligere vekst både for SafeClean og andre bedrifter i vår kommune.

Når det gjelder SafeClean, er det ingen tvil om at potensialet er stort. Kan kommunen sammen med SafeClean presentere en kost – nytte plan i tillegg til et miljøregnskap, vil mye være gjort.

Har HNU glemt satsingen til SafeClean?

Dessverre ser det ut for meg som om at HNU og kommunen har glemt satsingen til SafeClean. Ikke minst med tanke på at de nå har inngått en langvarig leie og opsjonsavtale med Sivas om å ta i bruk fabrikklokalene på Kyrkjebø som har stått tomme i en årrekke. Med dagens miljøfokus og behov for arbeidsplasser, er SafeClean sitt konsept så absolutt interessant for mange bransjer.

Det neste store industrieventyret relatert til oljebransjen er nå akkurat i emningen, nemlig demolering av gamle oljeinstallasjoner. Målsetningen er 95-98% regenerering/gjenbruk av utstyr, stål, metall, veske og plast m.m.

SafeClean-konseptet vil her kunne tilby både et kostnadseffektiv og miljømessig meget godt konsept.

Ville det ikke være interessant for det politiske miljøet i kommunen å bidra til at dette ble kjent, tatt i bruk, og ikke minst påvirke myndighetene til å sette frem krav til entreprenører som er i bransjen ? Og ikke som i dag at gamle plattformer blir sendt til opphogging i et land med billig arbeidskraft, der det er ingen krav til miljø og/eller personlig beskyttelse for de som arbeider der.

Dobbeltmoralens voktere slår til igjen? Send dritten til andre land bare vi slipper å få den i vårt nærmiljø. Virker ikke denne tankegangen kjent også fra andre miljødebatter?

Fravær av entusiasme

Det undertegnede og mange med meg også reagerer på, er det fraværet av entusiasme som kommunen og HNU har vist til SafeClean sin satsing på Kyrkjebø.

Tror ikke jeg har registrert at de er blitt ønsket til lykke med satsingen hverken av kommunen eller HNU, noe som er utrolig arrogant for ikke å si uforskammet. (Unnskyld, i dagens Ytre Sogn har næringssjefen et innlegg hvor han heier på SafeClean???)

Det minste vårt lokale næringsapparat kunne gjøre, var i hvert fall å fremsnakke de som satser, hvor som helst, i tillegg til å tilby både faglig og økonomisk støtte. Et titalls arbeidsplasser på Kyrkjebø vil vel ikke være til å kimse av?

Mitt råd til de som har ansvar for næringsutvikling i Høyanger er følgende: Kom dere ut i den virkelige verden, inn i bedrifter, få dialog med de som jobber, utveksle erfaringer med miljøer som har lykkes og vet hvor skoen trykker. Glem utenlandsturer til en eller annen metropol, for å planlegge næringsutvikling i Høyanger. Det er etter min mening forkastelig. En bør kunne argumentere godt for å forsvare en slik tur. Et annet aspekt er at lokale hoteller etc. kunne vært nyttet som vertshotell, og dermed fått de inntektene det ville generere.

Da tror jeg at dere vil få et mye større innblikk og forståelse av hva som skal til for å lykkes.

Mener dere alvor?

Det er denne konteksten, i tillegg til andre negative faktorer, som gjør at jeg er i tenkeboksen med tanke på hvor min stemme skal gå 9. september. Mener dere virkelig alvor med partiprogrammet? Eller er det bare valgpropaganda?

Mitt hjerte ligger i Høyanger og min stemme går til det partiet som har et helhetlig og edruelig program med tanke på helse, eldreomsorg, industri, miljø og byutvikling. At de evner og har vilje til å gjøre den fantastiske bygda vår enda mer attraktiv, slik at de unge slår seg til her, og utreiste kommer tilbake. Hvem som sitter med roret er for så vidt det samme, bare det blir gjort. Det er derfor viktig å tenke seg godt om før en legger stemmen i valgurnen.

Godt Valg!

Innlegget har tidlegare vore på trykk i Ytre Sogn. 

Til toppen