HINDRE SMITTE: – På den måten unngår vi å utsette mannskapet som har en samfunnskritisk rolle, seier Edvard T. Sandvik, som leiar ferjekontoret i Statens vegvesen.
HINDRE SMITTE: – På den måten unngår vi å utsette mannskapet som har en samfunnskritisk rolle, seier Edvard T. Sandvik, som leiar ferjekontoret i Statens vegvesen.

KORONAVIRUS

Ingen manuell bilettering på riksvegferjene

Statens vegvesen har bestemt at det ikkje skal gjennomførast manuell billettering på riksvegferjene, kjem det fram i ei pressemelding.

Sogn: Tiltaket gjeld frå søndag 15. mars og foreløpig ei veke framover, til og med søndag 22. mars.

– Dette gjer vi for å hindre smitte mellom trafikant og billettør. På den måten unngår vi å utsette mannskapet som har en samfunnskritisk rolle. Der billettering kan gjennomførast utan kontakt mellom billettør og trafikant, vil dette bli oppretthaldt, sier avdelingsdirektør Edvard T. Sandvik, som leiar ferjekontoret i Statens vegvesen.

Det blir no arbeida med å finne moglegheiter for å gjennomføre billettering etter søndag 22. mars.

Riksveiferjesambandene dette gjeld er:

Rv. 19 Horten–Moss (betjenes av Bastø Fosen)
E39 Arsvågen–Mortavika (Fjord1)
Rv. 13 Hjelmeland–Nesvik–Ombo (Norled)
E39 Halhjem–Sandvikvåg (Torghatten Nord)
Rv. 5 Mannheller–Fodnes (Norled)
Rv. 13 Hella–Vangsnes–Dragsvik (Norled)
E39 Lavik–Oppedal (Norled)
E39 Lote–Anda (Fjord1)
Rv. 651 Volda–Folkestad (Norled)
E39 Solevåg–Festøy (Norled)
E39 Molde–Vestnes (Fjord1)
E39 Halsa–Kanestraum (Fjord1)
Rv. 827 Drag–Kjøpsvik (Torghatten Nord)
E6 Bognes–Skarberget (Torghatten Nord)
Rv. 80 Bodø–Værøy–Røst–Moskenes (Torghatten Nord)
Rv. 85 Bognes–Lødingen (Torghatten Nord)

Dei øvrige ca. 100 ferjesambandene i Norge er fylkesveisamband eller kommunale samband.

Til toppen