MANGE MEININGAR: Hydroparken har allereie skapt store diskusjonar blant innbyggjarane i Årdal. No får folket sjansen til å seie sitt på eit folkemøte i slutten av april. Arkivfoto: Truls Grane Sylvarnes.
MANGE MEININGAR: Hydroparken har allereie skapt store diskusjonar blant innbyggjarane i Årdal. No får folket sjansen til å seie sitt på eit folkemøte i slutten av april. Arkivfoto: Truls Grane Sylvarnes.

Inviterer til ope møte om Hydroparken

Folket skal få seie sitt i saka.

Årdal: Årdal kommune inviterer til ope møte om Hydropark-saka 27. april klokka 19.00 i kulturhuset. 

Dette er i tråd med vedtaket i saka der detaljreguleringsplanen skal leggjast ut på offentleg ettersyn med utvida høyringsperiode på seks veker, samt at det skulle inviterast til folkemøte.

Handelsbygg ønskjer å setja opp eit bygg i Hydroparken som skal innehalde Europris og truleg eit selskap som rettar seg mot proff-marknaden, ifølgje dagleg leiar Tore Johan Arntzen. 

Dette har engasjert innbyggjarane i kommunen. Medan nokre er positive, meiner andre at parken, som formelt er eit grøntbelte på eit industriområde som Hydro eig, burde bevarast som han er. 

Saka har allereie pågått i snart halvanna år sidan ho vart offentleg kjend i desember 2014. I byrjinga av mars i år handsama formannskapet saka, der Arbeidarpartiet og Senterpartiet røyste for, medan Miljøpartiet Dei Grøne sa nei. 

Planen ligg no ute på høyring fram til 15. mai, som er høyringsfrist, men før den tid har alle sjansen til å seia sitt på folkemøtet i slutten av april. 

Til toppen