Issvullar har rasa ut i vegbana

Issvullar har rasa ut i vegbana

Issvullane som har rasa ut på fylkesveg 53 kan koma brått på.

Årdal: Issvullane har rasa godt ut i køyrebana ved Kolnåstunnelen på fylkesveg 53 på Årdalstangen-sida.

Trafikantar som har passert staden fortel til Porten.no at svullane koma svært brått på dersom ein kjem køyrande mot Årdalstangen, så det er lurt å vere obs.

Til toppen