REGIONRÅDET: Ordførarane i fylket syner fram Pride-sokkane sine frå NVRLND.
REGIONRÅDET: Ordførarane i fylket syner fram Pride-sokkane sine frå NVRLND. (Foto: Privat )

Ivar Kvalen delte ut Pride-sokkar til heile regionrådet

– Her set me gamlekarane med føtene i kross, med dei kule sokkane, seier ordføraren i Luster.

Luster: Han er i Sogn regionråd der han har delt ut sokkar i regnbogefargar til heile gjengen av ordførarar. 

– Poenget var jo at det skulle vera litt kontrast i dette biletet, det er sikkert ikkje alle som skjønar humoren, men pyttsan, dei som har litt humor forstår dette, seier Kvalen og ler.

OPPMØTE: Rundt 50 møtte opp for å markera pride. Foto: Privat

Rørande oppmøte 

Før han reiste i regionrådet, heisa han Pride-flagget utanfor rådhuset i Gaupne saman med 50 oppmøtte tilskodarar. 

– Det var veldig kjekt, og nesten rørande at det kom så mange klokka 8:00 på morgonen. 

Dei delte ut champagnebrus til alle, og feira både mangfaldet og at kjærleik er for alle.

– Då eg heisa flagget sa eg at dette er for alle som har stått i kampen for at dei skal koma dit dei er i dag. Eg håpar det er eit vendepunkt, og at framtida ser annleis på dette enn det fortida har gjort, seier Kvalen. 

PRIDE: Ivar Kvalen syner fram sokkane frå NVRLND. Foto: Privat

Feirar skeiv kjærleik og mangfald

Odd Atle Stegegjerde på rådhuset seier at det ei kjekk markering i dei tidlege morgontimar.

– Dette skal markera at ingen har noko med kven andre er glad i, verken myndigheitene, politikarane eller kyrkja. 

Pride feirar skeiv kjærleik og mangfald. Det er i år 50 år sidan den første markeringa i New York, som ein reaksjon på politiet si trakassering av skeive.

Siden den gong har Pride vore arrangert over heile verda, og i dag vert fylket sin fyrste Pride markert i Førde.

– Eg tykkjer det er heilt flott med pride, og at me no kan ha dette i bygdene i Sogn og Fjordane. Det er heilt på sin plass, og me heiar på det, seier Ivar Kvalen.

Skal syna fram mangfald i Parken

Det er Johanne Eide Juvik og Linn Christina Leirdal semde i.

PRIDE: Denne gjengen møtte opp for å sjå på flaggheisinga. Foto: Odd Atle Stegegjerdet

– Me tykkjer det er veldig viktig å støtta om at alle skal få vera seg sjølve. Det er supert at kommunen er med på dette ved å heisa regnbogeflagget i rådhusparken. 

Dei syner òg til sokkane til ordføraren og meiner dette var sporty gjort av Kvalen.

– Han går føre med eit god eksempel, seier jentene som no skal pryda Parken i Gaupne med regnbogeflagg under årets Lustrabalder.

Til toppen