ORDFØRARKANDIDAT: Jan Geir Solheim seier han skal jobbe hardt for å behalde rollen som ordførar i Lærdal i fire nye år.
ORDFØRARKANDIDAT: Jan Geir Solheim seier han skal jobbe hardt for å behalde rollen som ordførar i Lærdal i fire nye år. (Foto: Arkiv)

Jan Geir Solheim (SP) stiller til attval som ordførarkandidat i Lærdal

– Eg føler meg motivert og gler meg til valkamp, seier han til Porten.no

Lærdal: Solheim (Sp) har lagt bak seg åtte år som ordførar i Lærdal. No har han bestemt seg for å stilla til val for fire nye år. 

– Eg har gått eit par rundar med meg sjølv, og føler meg svært motivert til å stilla som ordførarkandidat ved neste val, seier Solheim. 

Solheim: – Eg gler meg til valkamp

I tida framover vil han mellom anna jobba mykje med utvikling, drift og framgang i næringslivet. 

– Det har vore mange grunnar til at me ikkje har fått til det i Lærdal tidlegare, men no ligg mykje til rette for å få det til betre enn nokon gong. 

I tillegg vil han jobba for å auka folketalet i bygda. 

– Folketalet har begynt å auka, og det er nytt i Lærdal dei siste åra. Men, me har moglegheit til å tilby mykje meir, seier ordføraren.

Han ser fram til dei neste månadene. 

– Eg gler meg til valkamp. Ingenting er sjølvsagt, seier Solheim og legg til at han skal jobbe hardt den neste tida. 

Til toppen