VENTAR I SPANING: Karoline Molland og dei andre turnarane i Jotun IL ser fram mot kretsmeisterskapen i troppsgymnastikk på laurdag. I turnrommet bak varmar Jotun-turnarane opp før treningsøkta.
VENTAR I SPANING: Karoline Molland og dei andre turnarane i Jotun IL ser fram mot kretsmeisterskapen i troppsgymnastikk på laurdag. I turnrommet bak varmar Jotun-turnarane opp før treningsøkta. (Bilde: Snorre Sandemose)

Jotun turn arrangerer kretsmeisterskapen i troppsgymnastikk for fyrste gong

Laurdag vert fyrste gongen nokon sinne at jotnane er på heimebane i kretsmeisterskapen.

FYRSTE DEL
AV OPPVARMINGA: Fyrste delen av oppvarminga gjekk føre seg heilt utan trampoline, og det var ikkje reint lite turnarane fekk til også på bar bakke. (Bilde:  Snorre Sandemose)
OPPVARMING TIL MUSIKK: Høgtalarane bles ut fengande musikalske rytmar under oppvarminga. Var det so høgt at det kan gje seinskadar på høyrsla om dei ikkje aktar seg og nyttar øyreproppar? (Bilde:  Snorre Sandemose)
FASCINERANDE LOKALE: Øvingslokalet til turnarane er i ei fjellhóle rett inn i ein fjellknaus bak Printfarm. (Bilde:  Snorre Sandemose)
(Bilde:  )
MYKJE ØVING: Turnarane øver mykje, men so skal dei på golvet og turna framfor publikum heile 17 gonger på laurdag
(Bilde:  )
(Bilde:  )
(Bilde:  )
(Bilde:  )
(Bilde:  )

Årdal: Karoline Molland (15) kunne ikkje vera med og trena førre veke grunna ein småskade. Difor måtte ho stå på sidelinja då lagveninnene finpussa forma inn mot meisterskapen.

FÅR TILBAKEMELDINGAR PÅ TEKNIKKEN: Trenar Aina Heggø inspiserer i det Kevin Sørhaug skal til å gyva laus med ein salto. Den andre trenaren i lokalet, Sofie Moen, skal sjølv deltaka på stevnet og var ein av dei som øvde på saltoar denne kvelden.
FÅR TILBAKEMELDINGAR PÅ TEKNIKKEN: Trenar Aina Heggø inspiserer i det Kevin Sørhaug skal til å gyva laus med ein salto. Den andre trenaren i lokalet, Sofie Moen, skal sjølv deltaka på stevnet og var ein av dei som øvde på saltoar denne kvelden. Bilde:  Snorre Sandemose

– Me er veldig spente no so få dagar før kretsmeisterskapen. Eg òg skal vera med å turna laurdagen, men i det siste har eg vore nøydd til å trappa litt ned på treningsmengda, slik at eg ikkje skadar meg meir før stevnet, seier Molland. 

I fjor arrangerte Jotun turn fylkesturnstemnet for fyrste gong på meir enn 10 år. I år arrangerer dei for fyrste gong kretsmeisterskapen i troppsgymnastikk. 150 turnarar kjem på gjesting frå heile fylket og skal tevla med dei rundt 40 turnarane frå Jotun. Til saman kjem sytten ulike troppar med aldersklassar frå elleve år til seniorar, som er seksten år og eldre.

– Kvifor heiter det troppsgymnastikk, er det ein slags militær gymnastikk?

– Nei då, det heiter troppsgymnastikk av di det ikkje er éin og éin person som turnar. Me er seks som turnar i lag som ein tropp, soleis det namnet, opplyser Molland.

Men det vil ikkje seia at alle skal gjera det same. Turnarane gjer ulike øvingar samstundes, men rørslene og kunstane skal gå opp i éi høgare eining.

– Det er individuelle element me gjer, som skal vera fint å sjå på i ein heilskap. Det skal synast at me er eit lag. På slutten av framsyninga joggar me samla tilbake og me får ein felles poengsum, forklarar Molland. 

LITT LÅGT UNDER TAKET: Det er litt lite takhøgde for sopass gode gymnastar, seier Molland. For ei tid sidan var det ein som kom oppi taket med foten lite grann i ein salto.
LITT LÅGT UNDER TAKET: Det er litt lite takhøgde for sopass gode gymnastar, seier Molland. For ei tid sidan var det ein som kom oppi taket med foten lite grann i ein salto. Bilde:  Snorre Sandemose

Har turna i seks år

– Det er gøy å turna og det er so mykje ulikt me gjer i denne idretten. Det er alltid noko nytt å jobba med, som til dømes å øva inn ein ekstra skru på saltoen, fortel Molland.

Ho synest det er kjekt at troppsgymnastikk, sjølv om turn på eit vis er ein individuell idrett, likevel kan vera ein lagsport. Ho likar når fleire turnar saman. Og so er det kjekt å læra seg teknisk avanserte øvingar. Ho har fått nokre triks innanbords. 

– Om eg er ute med vener som ikkje turnar, so kan eg gjere turntriks for dei, det er kult, seier ho.

Molland fortel at somme av turnarane ikkje er so mjuke, men får til dei mest utrulege kunstar likevel, takka vere at dei er sterke og smidige.

– Det er ein fordel å vera mjuk, men det er like viktig å vera sterk og ha skikkelege tigerkrefter, seier Molland.

– Snurring rundt alle aksar

SALTOEN ER UNNAGJORT: Ein skikkeleg svevar av ein salto er unnagjort, og då er det å fyljgje på tilbake og gjere seg klar for eit nytt hopp. 
SALTOEN ER UNNAGJORT: Ein skikkeleg svevar av ein salto er unnagjort, og då er det å fyljgje på tilbake og gjere seg klar for eit nytt hopp.  Bilde:Snorre Sandemose  

Dei seks trenarane Aina Heggø, Sofie Moen, Marianne Hellebø, Veronica Hellebø, Elin Haug og Ruth Laberg har tatt på seg ansvaret for å arrangera tevlinga.

Dei lovar luftige svev på laurdag, snurring rundt alle aksar, domarar i dress og slips og ein spanande konkurranse. Og det skal verta sal av gode kaker.

Meisterskapen vert halden i Årdalshallen og startar på føremiddagen. Medaljeseremonien vert ut på ettermiddagen. Trenar Sofie Moen oppmodar publikum om å vera på plass i hallen alt når meisterskapen vert innvigt: 

– I det meisterskapen vert opna, skal jentene i turngruppa som er for unge endå til å deltaka, syna fram ein dans dei har øvd inn, seier ho. 

Til toppen