TIPS: Nokre av spørsmåla handlar om SafeClean AS og Hydro.
TIPS: Nokre av spørsmåla handlar om SafeClean AS og Hydro.

Julequiz - test lokalkunnskapen din

No kan du bryne deg på ti spørsmål frå Gulen og Høyanger og vinne ein Porten.no kopp og eit flaxlodd.

Ytre Sogn: Spørsmåla er plukka frå Porten.no sine nyheiter dei siste vekene, så om du har fulgt med i nyheitsbildet har du eit godt utganangspunkt. Vinnaren og fasiten vil bli offentleggjorde på onsdag 1. januar.

Vinnaren får tilsendt ein Porten.no kopp og eit flaxlodd i posten. For å ta del, sender du  ein mail med svara til tips@porten.no. Skriv Julequiz Ytre Sogn i emnefeltet, så er du sikker på å vera med i konkurransen. 

Dagbøter, turisme, kulturpris og Hydro

1. Ei ny avsløring viste at kommunane i i landet betaler svimlande summar i dagbøter til sjukehusa etter at samhandlingsreforma tredde i kraft i 2012. Kor mange dagbøter hadde Gulen kommune i 2018? 

2. Kva heiter privatpersonen som tente mest i Høyanger kommune i 2018? 

3. Kor mange millionar har SafeClean AS invistert i å tilpasse deira nye annlegg på Kyrkjebø til den framtidige drifta? 

4. Kva heiter Høyanger kommune sin nye nettstad, som dei håpar vil lokke fleire til bygdene? 

5. Om lag kor mange samla seg kring ambulansen i Lavik tidligare i desember for å vise Helse Førde kor viktig ein døgnambulanse er for bygdene?

6. Kor mange verksemder i Høyanger og Gulen oppfylte krava til å bli Gaselle-verksemd i år? 

7. Kven vert ny administrerande direktør for Østerbø Maskin tidleg i 2020? 

8. Innan kva type turisme har Høyanger utmerka seg til å bli eit framtidig satsningsområde mellom fylkeskommunane Vestland og Rogaland? 

9. I kva bygg har Hydro Høyanger starta pilotprosjekt? 

10. Kven fikk kulturprisen i Høyanger tidlegare i desember? 

Til toppen