SKEISEENTUSIAST: Snart 70 år gamle Kåre Øyri er sjølv ein ivrig skeiselaupar. Samstundes har han lagt ned mykje arbeid i å sikra at born og unge har eit utandørs skeisetilbod i Lærdal om vintrane.
SKEISEENTUSIAST: Snart 70 år gamle Kåre Øyri er sjølv ein ivrig skeiselaupar. Samstundes har han lagt ned mykje arbeid i å sikra at born og unge har eit utandørs skeisetilbod i Lærdal om vintrane. (Foto: Jan Christian Jerving)

Kåre Øyri utnemnd til æresmedlem i Lærdal Idrettslag

Under årsmøtet til Lærdal Idrettslag blei idrettsprestasjonar frå 2017 markert og Kåre Øyri blei utnemnd til æresmedlem.

Lærdal: – Idrettslaget har ikkje noko vane til å utnemne æresmedlemmar, seier leiar i laget Hallvard Thomassen.

Sist det blei utnemnd ein æresmedlem i Lærdal Idretslag var i 2010, den gangen var det Per Hauge som fekk æra.

Thomassen fortel at Øyri har fått æresmedlemskapen på grunn av utrøytteleg arbeid for skeisesporten i Lærdal. Han påpeiker at det særleg gjeld det store engasjementet for å aktivisere dei unge.

I FINT DRIV: Kåre Øyri fossar gjennom ein ytre sving på utandørsbana. Foto: Jan Christian Jerving

– Håper eg har same gnisten

– Han er fortsatt aktiv på bana, både med å instruere og aktivere andre, men også for å legga forholda til rette for andre kan komme på bana, seier Finn Hauge som er leiar i skeisegruppa.

I år har det vore mykje aktivitet på isen i Lærdal. Men sjølv når det ikkje er is deltek Øyri aktivt med rulleskeisetrening.

– Eg håper at eg har den same gnisten som Øyri har når eg er på hans alder, seier Hauge.

Til toppen