POLITIKONTAKT: Innan sommaren skal alle kommunane i landet få ein eigen uniformert politikontakt som i samarbeid med kommunen skal drive førebyggande politiarbeid lokalt. Foto: Halvor Farsund Storvik.
POLITIKONTAKT: Innan sommaren skal alle kommunane i landet få ein eigen uniformert politikontakt som i samarbeid med kommunen skal drive førebyggande politiarbeid lokalt. Foto: Halvor Farsund Storvik.

Kommunane får politikontaktar

Innan sommaren skal alle kommunane i landet få ein eigen uniformert politikontakt som i samarbeid med kommunen skal drive førebyggande politiarbeid lokalt.

Sogn: Politikontaktane er ein del av nærpolitireforma.

– Politikontakt-ordninga er eitt av fleire tiltak som skal sikre at politiet er til stades i alle kommunar, også i kommunar der politiet ikkje har vore fast til stades tidlegare, seier politidirektør Odd Reidar Humlegård i ei pressemelding.

Politikontakten skal vere i kommunen éin eller fleire dagar i veka, alt etter kor stor kommunen og behovet er, opplyser Politidirektoratet.

I tillegg skal det opprettast lokale politiråd med representantar frå kommunane og politiet.

(©NPK)

Til toppen