NYTT KART: Kartet over Vestlandet må teiknast på nytt dersom alle planar for kommunesamanslåing blir vedtekne. Kart: Mapbox.
NYTT KART: Kartet over Vestlandet må teiknast på nytt dersom alle planar for kommunesamanslåing blir vedtekne. Kart: Mapbox.

Kommunereforma kan løyse opp Sogn og Fjordane

Kartet over Vestlandet må teiknast på nytt dersom alle planar for kommunesamanslåing blir vedtekne. Berre i Sogn og Fjordane kan sju kommunar forsvinne ut av fylket, skriv Bergens Tidende.

  • Endret

Årdal/Lærdal: Avisa har snakka med ordførarar i fleire av kommunane som vurderer samanslåing. Sogn og Fjordane er ifølgje Kommunal Rapport det mest samanslåingsvillige fylket i landet, og sju av dei 26 kommunane er no i forhandlingar med kommunar i nabofylket.

Blant anna vurderer Aurland og Vik samanslåing med Voss i Hordaland, men det er berre eitt av fire konkrete prosjekt som går føre seg. Vik er også ein del av samarbeidet som seks kommunar i Sogn, med Årdal og Lærdal blant desse, prøver å få til.

I nordvest har Vågsøy, Selje og Vanylven inngått ein intensjonsavtale om samanslåing, og sistnemnde krev at den nye kommunen skal inngå i Møre og Romsdal. Litt lenger aust fører Stryn og Hornindal samtalar med Volda og Ørsta frå Møre og Romsdal, mens Gulen og Masfjorden i sørvest har inngått ein intensjonsavtale om ein ny kommune som skal inngå i Hordaland.

– Dersom alle desse samanslåingane blir ein realitet, er ikkje fylket livsrett, seier Selje-ordførar Stein Robert Osland (KrF).

Andre ordførarar meiner samanslåing utanfor fylket ikkje nødvendigvis er eit problem. Mykje må framleis diskuterast. Kommunane har frist på seg til 1. juli med å fatte vedtak om dei ønskjer å slå seg saman. (©NPK)

Til toppen