VIKTIG FOR VALET: – Debatten om kommunereformen vil bli viktig i høstens valgkamp. Det er både rett og rimelig at partiene, både lokalt og sentralt, tydeliggjør sine standpunkt, skriver Heidi Greni, stortingrepresentant for Senterpartiet. Foto: Senterpartiet
VIKTIG FOR VALET: – Debatten om kommunereformen vil bli viktig i høstens valgkamp. Det er både rett og rimelig at partiene, både lokalt og sentralt, tydeliggjør sine standpunkt, skriver Heidi Greni, stortingrepresentant for Senterpartiet. Foto: Senterpartiet

MEININGAR

Kommunereformen rakner

Les kommentaren av Heidi Greni, stortingsrepresentant for Senterpartiet (Sp).

  • Endret

Jeg tror Jonas Gahr Støre har rett. Regjeringen og statsråd Sanner vil ikke klare å gjennomføre kommunereformen. Signalene rundt om landet er at det utredes og utredes, men når det nærmer seg konklusjon finner kommunene ut at fordelene med kommunesammenslåing ikke er reelle. 

Regjeringen og statsråd Sanner vil ikke klare å gjennomføre kommunereformen.

Statsministerens angrep på Arbeiderpartiet for å ha hoppet av samarbeidet om gjennomføring av kommunereformen, er kanskje forståelig ut fra situasjonen de har kommet i, men er ikke saklig. Det brede flertallet på Stortinget for kommunereformen som regjeringen har påberopt seg, har aldri vært der. Både ved behandlingen av meldingene om kommunereformen i 2014 og nå i vår har Arbeiderpartiet vært tydelige på at de ikke støtter regjeringens reform og tvangslinje. Fra og ha et uklart partiprogram, har de kommet stadig nærmere Senterpartiets standpunkt i denne saken. Vi har grunn til å være fornøyd med utviklingen hvor både Arbeiderpartiet sentralt og de andre partiene lokalt har lyttet mer og mer til våre argumenter mot tvangsreformen.

Mens Høyre og FrP på Stortinget, med KrF og Venstre på slep, fortsatt sier de tror på kommereformen, ser vi at deres kommunepolitikere er langt mer forbeholdne. Jeg møter lokalpolitikere fra alle partier som gir støtte til Senterpartiet i denne saken. Det er sjølsagt hyggelig, men jeg ber de si tydeligere fra til sine partifeller i regjering og på Stortinget om de ikke støtter regjeringens reformopplegg.

Innbyggerne er heller ikke entusiastiske når de blir spurt om det er ønskelig å slå sammen egen kommune med nabokommunene. To ferske eksempler fra Akershus viser at sjøl folk i Skedsmo og Ullensaker, to store kommuner hvor ordførerne har vært entusiastiske talspersoner for sammenslåing med kommunene rundt seg, betakker seg. Folk mener enda større kommuner vil svekke nærheten til tjenesteproduksjonen og gi dem mindre innflytelse på samfunnsutviklingen lokalt.

Jeg har også sett at statsråd Sanner sier kommunereformen er basert på frivillighet. Dessverre er det ikke dette de sier i sine merknader fra Stortingets behandling av saken.

I de siste dagene har jeg registrert at stortingsrepresentantene Ropstad fra KrF og Kjenseth fra Venstre har avvist at de vil slå sammen kommuner ved bruk av tvang. Jeg har også sett at statsråd Sanner sier kommunereformen er basert på frivillighet. Dessverre er det ikke dette de sier i sine merknader fra Stortingets behandling av saken. Der går det helt klart fram at regjeringen våren 2017 vil legge fram en proposisjon hvor det er aktuelt å komme med forslag om å overprøve lokale vedtak som sier nei til kommunesammenslutning. Høyre, Frp, KrF og Venstre står bak denne innstillingen. Det er fint at Arbeiderpartiet sier tydelig fra om at de ikke vil støtte forslag som går i mot folkeviljen lokalt. Så langt har dessverre ikke KrF og Venstre sagt det samme. 

Debatten om kommunereformen vil bli viktig i høstens valgkamp. Det er både rett og rimelig at partiene, både lokalt og sentralt, tydeliggjør sine standpunkt. Vil partiene lokalt arbeide for at egen kommune skal bestå, eller vil de at egen kommune skal inngå i en storkommune? Vil partiene sentralt godta lokale vedtak, eller er det aktuelt å overprøve dem gjennom stortingsvedtak om bruk av tvang? Mitt og Senterpartiets svar er klart for de fleste. Vi mener sammenslåing av kommuner kun skal skje ut fra lokale initiativ og at innbyggerne skal få si sitt gjennom folkeavstemminger. Lokale vedtak skal ikke overprøves av Stortinget.

 

Til toppen