MINDRE SKADE: Reinskalvar og lam er mest utsette blant dei større dyra når kongeørna er på jakt etter bytte. Men i 2016 har den gjort mindre skade enn på lenge. Foto: Pixabay
MINDRE SKADE: Reinskalvar og lam er mest utsette blant dei større dyra når kongeørna er på jakt etter bytte. Men i 2016 har den gjort mindre skade enn på lenge. Foto: Pixabay

Kongeørna gjer mindre skade

Kongeørn har gjort mindre skade på beitedyr i år enn i nokon av dei siste ti åra, viser nye tal.

Det er Miljødirektoratets feltpersonell i Statens naturoppsyn (SNO) som dokumenterer skader som rovvilt gjer på beitedyr. Tala viser at kongeørna i år har gjort mindre skade på beitedyr enn den har gjort nokre av dei ti førre åra, skriv Miljødirektoratet på sine nettsider.

Kongeørna tek mest rein i mai, medan sauen er mest utsett i juni. Då kalvar reinen, og lamma blir sleppte i utmarka. Rundt åtte av ti rein som blir drepne av kongeørn er kalvar, medan om lag ni av ti sauer som går tapt til kongeørn er lam.

HALVERT: Om lag 110 sau og 160 rein har vorte påvist utsett for kongeørnas vreide i 2016. Det er nesten halvparten av toppåret 2013. Tabell:  Miljødirektoratet
HALVERT: Om lag 110 sau og 160 rein har vorte påvist utsett for kongeørnas vreide i 2016. Det er nesten halvparten av toppåret 2013. Tabell:  Miljødirektoratet

Fristen for å søke erstatning for sau tapt til rovvilt gjekk ut 1. november, og ifølgje statistikken blir det påvist relativt få ørneskadar på slutten av året, noko som er naturleg, sidan dei fleste sauene no er henta inn frå beite.

– Generelt er mellomstore byttedyr, som ryper og hare, viktige for kongeørna. Dei er av overkomeleg størrelse, på same måte som reinkalvar og lam. At kongeørna forsyner seg mest av beitedyr tidleg på sommaren, kjem av at den klekker egga i mai. Ungane veks fort og har stort behov for mat dei første levevekene, seier direktør Pål Prestrud i Statens naturoppsyn (SNO). (©NPK)

Til toppen