KONGEVEGEN TURKART: Dagleg leiar Odd Helge Brugrand i Kongevegbedrifter Filefjell SA og salskonsulent Heldin Haljak i Print Best med det rykande ferske Kongevegen Turkart som no blir lansert frå Kongevegen over Filefjell.
KONGEVEGEN TURKART: Dagleg leiar Odd Helge Brugrand i Kongevegbedrifter Filefjell SA og salskonsulent Heldin Haljak i Print Best med det rykande ferske Kongevegen Turkart som no blir lansert frå Kongevegen over Filefjell. (Foto: Pressefoto)

Kongevegen lanserer eige turkart

Bedriftene langs Kongevegen ønskjer å gjera vandreruta til ein turistattraksjon. Siste tilskot i satsinga er eit turkart som skal gjera det enklare å finna fram.

Lærdal: – Felles innsats i bedriftsnettverket gjer at me no kan lansera vårt eige turkart, seier dagleg leiar og prosjektleiar Odd Helge Brugrand i Kongevegen over Filefjell i ei pressemelding.

Kartet er laga av Magne Grihamar på Filefjellstuene. I tillegg til vandreruta, viser det parkering og doar, og andre vegar i området.

– Kartet er ei førsteutgåve. Me vil lytta til tilbakemeldingane frå vandrarane for å sjå om noko kan gjerast enda betre til andreutgåva, seier kongevegsjefen.

Viser veg

Turvegen Kongevegen går frå Neset i Vang til Løytnantsbryggja på gamle Lærdalsøyri, men følger av ulike grunnar ikkje alltid den historiske kongevegruta. Turvegen Kongevegen går òg innom fylkesvegar og naturstiar.

– Kartet viser nøyaktig kvar Turvegen Kongevegen går. Saman med skiltinga langs vegen gjev dette kartet god sørvis til dei mange vandrarane på Kongevegen over Filefjell, seier Brugrand.

Til toppen