Lokalpolitikarar har blitt utfordra på ei rekkje saker. Når du tek valgomaten, ser du kor prosentvis einig du er med politikarane, samt kva dei har svara i dei ulike spørsmåla. 
Lokalpolitikarar har blitt utfordra på ei rekkje saker. Når du tek valgomaten, ser du kor prosentvis einig du er med politikarane, samt kva dei har svara i dei ulike spørsmåla.  (Illustrasjon: Kollasj)

KOMMUNEVALET 2019

Kor einig er du med lokalpolitikarane? Ta valgomaten vår!

I samarbeid med VG, har Porten.no utvikla ein valgomat med lokale spørsmål til partia i Sogn.

Sogn: Bør det innførast parkeringsavgift i Årdal for å finansiere shuttlebuss? Skal Luster behalde dagens skulestruktur? Kvar skal bassenga ligge?  

Lokalpolitikarar har blitt utfordra på ei rekkje saker. Når du tek valgomaten, ser du kor prosentvis einig du er med politikarane, samt kva dei har svara i dei ulike spørsmåla. 

 

 
Til toppen