LITE HÅP: Årdal er ein av kommunane som vil bli råka hardt av den føreslåtte endringa til Regjeringa. Omlag 25 millionar kan dei risikera å mista dersom  eigedomsskatten på maskiner og installasjonar blir fjerna.
LITE HÅP: Årdal er ein av kommunane som vil bli råka hardt av den føreslåtte endringa til Regjeringa. Omlag 25 millionar kan dei risikera å mista dersom eigedomsskatten på maskiner og installasjonar blir fjerna. (Bilde: Arkiv)

Krf ber om at maskinskatten får vera i fred

Både LO og NHO meiner maskinskatten er kaotisk og støttar forslaget frå regjeringa om å fjerna den, men Kristeleg Folkeparti vil behalda skatten.

NPK-NTB: KrF vil ikkje fjerna eigedomsskatten på maskiner og installasjonar. Det kjem fram av det alternative budsjettet deira som blir lagt fram i dag, skriv Nationen.

Regjeringa har foreslått ei utfasing av skatten over ein femårsperiode frå 2019 til 2023. På sikt vil dette bety at næringslivet sparer om lag 800 millionar kroner i året, mens kommunane taper tilsvarande. Berre Årdal åleine vil tape omlag 25 millionar kroner. Samtidig vil staten ifølgje avisa auke sine inntekter med omkring 100 millionar kroner.

– Det er ei gedigen omfordeling mellom staten og kommunane. Er det éi sak vi har hatt massive tilbakemeldingar på, er det denne, seier kommunalpolitiske talsperson i KrF Torhild Bransdal.

Til toppen