VURDERER ENDRINGAR: Fleire har ropt på endringar i rettsystemet etter at i Borgarting lagmannsrett frikjende tre menn for gruppevaldtekt i den såkalla Hemsedal-saka. Krf opnar no for å vurdere meddommar-ordninga på nytt. Foto: NTB/Scanpix.
VURDERER ENDRINGAR: Fleire har ropt på endringar i rettsystemet etter at i Borgarting lagmannsrett frikjende tre menn for gruppevaldtekt i den såkalla Hemsedal-saka. Krf opnar no for å vurdere meddommar-ordninga på nytt. Foto: NTB/Scanpix.

KrF opnar for endringar i meddommar-ordninga

KrF opnar for å fjerne ordninga som gjer at mindretalet av lekdommarar kan blokkere fleirtalet i å dømme.

Partiet ønskjer framleis at fleirtalet av lekdommarar i norske rettssalar skal bestå, skriv Adresseavisen.

– Vi vil diskutere om det blokkerande mindretalet eigentleg gjev den auka rettstryggleiken det er meint å gje, seier KrFs justispolitiske talsmann, Kjell Ingolf Ropstad.

Fleire har reagert etter at tre menn blei frikjende for gruppevaldtekt i den såkalla Hemsedal-saka. Eit fleirtal av tre fagdommarar og ein meddommar røysta for at dei tre var skuldige, men dei siste tre medlemmene meinte bevisa ikkje heldt, og frifann dei tre. I slike saker må minst fem av sju røyste for å dømme.

Til hausten skal Stortinget diskutere den nye meddommar-ordninga.

Til toppen