KULTURSKULEELEVAR SONG OG SPELA DRAMA. F.v. Stephanie Rodrigues Hiller, Amanda Avendano Mercado og Melina Theodora Mo. (Bilde:  Snorre Sandemose)
TAKKAR FOR INNSLAGA: Ordføraren takkar kulturskuleborna for innslaga før julelunsjen. Til høgre i biletet står kulturskulelærar Elizabeth Stewart Søvik. (Bilde:  Snorre Sandemose)
FEKK KVAR SI JULEGÅVE: Etter at dei hadde sunge og spela teater for kommunepolitikarane, fekk dei kvar si gåve frå ordføraren.I bakgrunnen står rektor på kulturskulen i Lærdal, Magne Grøttebø. (Bilde:  Snorre Sandemose)
IMG_7806 (Bilde:  Snorre Sandemose)
IMG_7811 (Bilde:  Snorre Sandemose)

Kulturskuleelevane song og spela skodespel for kommunestyret i Lærdal

Etter framsyninga fekk dei takkeord frå ordføraren og kvar si julegåve frå kommunen. 

Lærdal: På det siste kommunestyret i Lærdal for året, var det tre elevar frå kulturskulen som framførte både sketsj og julesongar før dei folkevalde tok til å eta.

Sketsjen handla om kor glade dei er for å ha kulturskuletilbodet og kinoen i bygda. 

Dei vart overraska og glade då dei fekk kvar si julegåve frå kommunen etter førestillinga, før dei fortalde ordførar og kommunestyre at dei fekk skunda seg attende til skulen og til mattetime.

Til toppen