KULTURSKULELÆRAREN AKKOMPAGNERER: Læraren hennar i kulturskulen, Øyvind Lægreid, stod for akkompagnementet då Beatrice Junaiske spela og song. (Bilde:  Snorre Sandemose)
KULTURSKULEN PÅ BESØK: Anders G. Hestetun tykte det var fint å få kultursulen på besøk på sjukeheimen i Årdal. Det same gjorde Wenche Kristin Nyheim. – Dei kunne gjerne kome endå oftare og det treng ikkje vera so omfattande konsertar heller, seier Nyheim. (Bilde:  Snorre Sandemose)
LÆRAREN OG FIRE SAKSOFONELEVAR: Kulturskulelærar og multi-instrumentalist Vareria Hristova var med opp på scena og spela då gutane framførte saksofon-nummera sine. (Bilde:  Snorre Sandemose)
IMG_7600 (Bilde:  )
IMG_7611 (Bilde:  )
IMG_7596 (Bilde:  )

Kulturskulen underheldt på sjukeheimen: – Det er kjekt når dei spelar for oss

Anders G. Hestetun sette pris på å få kulturskuleelevane og foreldra deira på besøk på Årdal sjukeheim. For kulturskuleelevane var det nyttig trening i å stå på scena. 

Årdal: – Eg tykkjer det er kjekt når dei kjem og spelar. Eg ville gjerne at dei kom oftare, fortel Anders G. Hestetun, ein av dei som bur på sjukeheimen i Årdal. 

 At dei torer å gå fram og visa seg og syngja i lag og gjera seg gjeldande, det tykkjer eg er bra. Det er ikkje alle som greier det, seier Hestetun.

LYDHØYRE: Publikum høyrte godt etter mellom anna her då Beatrice Juskaite spela og song «Lang desembernatt» på nynorsk. 
LYDHØYRE: Publikum høyrte godt etter mellom anna her då Beatrice Juskaite spela og song «Lang desembernatt» på nynorsk.  Bilde: Snorre Sandemose 

Han var òg glad for dei mange foreldra til kulturskuleelevane som møtte opp. Somme av dei kjente han frå før, andre ikkje.

– Det er kjekt når det kjem litt kjentfolk hit.

Wenche Nyheim, som er tilsett ved sjukeheimen, sette òg pris på å få besøk av kulturskulen. 

 – Dei hadde ulike nivå, men det er fint at alle torer å framføra musikken. For sjukeheimen er det flott å få dei på besøk.

Sidan det er sopass sjeldan at det skjer noko ekstra på sjukeheimen, hadde ho gjerne sett at mannskoret og kulturskulen hadde delt seg opp og kome på to ulike dagar. Slik hadde fleire stunder på sjukeheimen vorte litt utanom det vanlege. 

SPELAR FØREBELS ETTER BOKSTAVAR: Augustas Juskas har gått i kulturskulen i to år. I staden for å nytta seg av notar, les han førebels utifrå akkordane korleis han skal spela. 
SPELAR FØREBELS ETTER BOKSTAVAR: Augustas Juskas har gått i kulturskulen i to år. I staden for å nytta seg av notar, les han førebels utifrå akkordane korleis han skal spela.  Bilde:Snorre Sandemose 

Kulturskuleelevane likte å spela på sjukeheimen

To av dei som spela var syskena Augustas Juska og Beatrice Juskaite. Augustas går i småskulen og spela på saksofon på scena saman med tre kameratar frå kulturskulen og lærerinna.

Beatrice går i ungdomsskulen, spelar gitar og syng. 

– Eg var litt nervøs, seier Augustas, men han likte å framføra stykka likevel.

Å spela og å dansa det kjekkaste han veit. Etter å ha framført på sjukeheimen skulle han rett på generalprøva til danseverkstaden.

VIL LEVA AV MUSIKKEN: Om det var mogleg, kunne Beatrice Juskaite tenkt seg å leva av musikken ein gong. Ho tykte det var kjekt å syngja for sjukeheimen.
VIL LEVA AV MUSIKKEN: Om det var mogleg, kunne Beatrice Juskaite tenkt seg å leva av musikken ein gong. Ho tykte det var kjekt å syngja for sjukeheimen. Bilde:Snorre Sandemose

Beatrice elskar musikk. På kulturskulen får ho undervisning i gitar og song ein gong i veka i til saman førti minutt.

 – Det er kjekt å opptre på sjukeheimen. Her får me øva oss på å spela framom eit publikum, seier Beatrice.

Ho fortel at valet av songar ikkje var tilfeldig, men tilpassa publikummet. 

– Det gjeld å syngja ein norsk song som dei hugsar, seier ho.

Til toppen