FRAMTIDA: Den nye rapporten tek særleg føre seg framtida til prosessindustrien etter Covid-19,  saman med reiseliv og marine næringar.
FRAMTIDA: Den nye rapporten tek særleg føre seg framtida til prosessindustrien etter Covid-19, saman med reiseliv og marine næringar. (Illustrasjonsfoto: Halvor Molland/Norsk Hydro ASA)

Kva er scenarioet for næringslivet i Vestland etter koronpandemien? Sjå presentasjon av ny rapport her

Rapporten frå EY tek spesielt føre seg  tre utvalde næringar som er særs viktige innan grøn omstilling: reiseliv, marin næring og prosessindustrien.

Vestland: Rapporten som tek føre seg korleis næringslivet i Vestland kan sjå ut etter koronapandemien er laga av EY på oppdrag frå Vestland fylkeskommune, NHO, LO, KS, NAV, Bergen Næringsråd, Næringsalliansen i Hordaland, Sogn og Fjordane Næringsråd og Bergen kommune. 

Sjå livestream frå presentasjonen av rapporten i Førde frå klokka 12.30 her: 

Til toppen