BUDSJETTDAG: Fylkesmann Anne Karin Hamre og følgjer framlegginga av regjeringa sitt forslag til statsbudsjett. Ho har invitert omlag 30 ordførarar, rådmenn og andre kommunale leiarar i fylket til å diskutere verknadane av budsjettet på kommunane i fylket.
BUDSJETTDAG: Fylkesmann Anne Karin Hamre og følgjer framlegginga av regjeringa sitt forslag til statsbudsjett. Ho har invitert omlag 30 ordførarar, rådmenn og andre kommunale leiarar i fylket til å diskutere verknadane av budsjettet på kommunane i fylket. (Bilde: Halvor Farsund Storvik)

Kva vil Statsbudsjettet bety for Sogn? Det gir vi deg svar på her

Følg statsbusjettdagen på Statens hus på Leikanger.

Leikanger: I dag klokka 10.00 la regjeringa fram sitt forslag til statsbudsjett for 2018. 

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane har invitert omlag 30 ordførarar, rådmenn og andre kommunale leiarar i fylket til Statens hus på Leikanger. Der vil dei diskutere kva verknader neste års budsjett får for kommunane i fylket.

Vi skulle eigentleg ha strøyma heile sendinga, men på grunn av tekniske utfordringar let det seg diverre ikkje gjennomføre.

Fylkesmannen har utarbeidd ei oversikt som viser at kommunane i fylket får ei lågare vekst i dei frie inntektene enn snittet i landet. Den ligg på 2,6%, medan snittet her i fylket er 2,3%.

Her i Sogn er det berre Sogndal som får ei vekst i dei frie inntektene, som er høgare enn landssnittet:

Aurland: 1,3 prosent
Balestrand: 1,3 prosent
Vik: 1,4 prosent
Luster: 2 prosent
Sogn og Fjordane: 2,3 prosent
Leikanger: 2,4 prosent
Årdal: 2,4 prosent
Lærdal: 2,4 prosent
Landet: 2,6 prosent
Sogndal: 3,1 prosent

Porten.no er sjølvsagt òg på plass for å få kommentarar og reaksjonar frå ordførarane i Sogn, ekspertar og andre interessante kjelder.

Til toppen