GOD STEMNING PÅ SKULEN MEDAN LÆRARANE ER PÅ TUR I BUDAPEST: Elevar i klasse 10a på Farnes skule, og dei to studentlærarane i bakgrunnen.   Samfunnsfagtimen byrjar straks og elevane skal to og to saman halda føredrag for dei andre om utvalde tema.
GOD STEMNING PÅ SKULEN MEDAN LÆRARANE ER PÅ TUR I BUDAPEST: Elevar i klasse 10a på Farnes skule, og dei to studentlærarane i bakgrunnen. Samfunnsfagtimen byrjar straks og elevane skal to og to saman halda føredrag for dei andre om utvalde tema. (Foto: Snorre Sandemose)

Lærarstudentane har undervist på Farnes skule i tre veker: – Ser at eg har valt ein god karriereveg

Den fyrste veka var lærarane på Farnes skule til stades og kom med tilbakemeldingar. So fór dei til Budapest, og lærarstudentane har hatt alt ansvaret sjølve dei neste to vekene.

Årdal: – Alt har gått på skjener. Og det har vore triveleg. Det er eit fint yrke, dette, og no veit eg at eg har valt riktig jobb for framtida, seier lærarstudent i Sogndal, Ole Kristian Felde frå Byrkjelo.

Felde har vore ein av tre student-lærarar for klasse 10a dei siste tre vekene. Han har undervist i matte, gymnastikk, naturfag, tysk og kunst og handverk. Matte og gym er faga som han alt har studiekompetanse i.

LANG PENDLEDISTANSE FRÅ SOGNDAL TIL ÅRDAL: F.v, Ole Kristian Felde og Jørgen Kvalvaag. Felde har pendla til Årdal kvar dag desse tre vekene og reist av garde seks om morgonen. Kvalvaag er ein av 17 høgskuleelevar som har budd på campingen i Årdal i køyeseng desse utplasseringsvekene.  Foto:  Snorre Sandemose

Såg at han ynskjer å ha eit fag der litt meir drøftingar inngår òg

HELDT FØREDRAG: F.v. Marianne Valsvik og Synne Øvregard held føredrag om konfliktsituasjonar og menneskerettar for medelevane sine i 10. klasse. Dei tykkjer det har vore kjekt å ha nye lærarar i tre veker, sjølv om dei tykte dei laut jobba endå hardare med skulearbeidet enn dei har vore vande med.  Foto:  Snorre Sandemose

I kunst og handverk og i tysk fekk Felde eit opplegg frå læraren å fylgja, og såg til at skuletimane gjekk greitt føre seg og at elevane jobba. 

I naturfag laga han sitt eige undervisningsopplegg, trass i at han ikkje har studert faget på høgskulen enno.

– Eg likte det veldig godt. Me gjekk gjennom to kapittel, eitt om det «svarte gullet» og eitt om fornybar energi. 

Felde hugsa ein del frå vidaregåande skule, og las seg opp i forkant av timane slik at han møtte budd. 

– Det var veldig kjekt å undervisa i naturfag. Ungdomane argumenterer, ser samanhengar og er dyktige til å dra parallellar, seier Felde.

OGSÅ GLADE FOR VALET DEI HAR GJORT: Her er fem andre lærarstudentar på «planleggingsrommet» på Farnes skule i det skuledagen går mot slutten. Dei fortalde også til Porten.no at dei trivst med å få prøva læraryrket i Årdal. Frå venstre: Silje Sverdrup, Hildegunn Stang, Marianne Laugerud, Kjartan Ottemo og Kenneth Helland.  Foto: Snorre Sandemose

No ynskjer han å studera naturfag siste året i utdanninga si. I tillegg til matematikk og gymnastikk ynskjer han å ha eit slikt fag der lærar og elevar kan drøfta tema saman i somme av kapitla. 

– Elevane er reflekterte, seier Felde, som etter desse vekene kjenner seg styrkt i vissa om at han vil verta lærar. 

Sjølv om han er veldig glad i studiet på høgskulen i Sogndal, fortel han at han no ser fram til han skal ut i jobb. 

Til toppen